FAKRO stawia kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju – Razem w zieloną przyszłość!

Publikacja Raportu Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok

FAKRO stawia kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju – Razem w zieloną przyszłość!

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok – Razem w zieloną przyszłość został opublikowany przez firmę FAKRO. To kolejny krok w dążeniu do osiągnięcia wyższych standardów odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska.

 

W raporcie jasno komunikujemy jakie konkretne, zrównoważone działania i praktyki zostały podjęte przez firmę w 2022 roku. Nadrzędnym celem raportu jest wskazanie świadomych kroków w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a jednocześnie zwiększenia pozytywnego oddziaływania na społeczność.

 

Skoncentrowaliśmy się na redukcji emisji dwutlenku węgla. Dlatego też zobowiązujemy się do ograniczenia swojego  śladu węglowego poprzez zastosowanie bardziej efektywnych procesów produkcyjnych, m.in. zwiększenie korzystania z odnawialnych źródeł energii i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w budynkach.

 

W raporcie wyróżniamy również inicjatywy społeczne, które podejmuje organizacja.  Współpracujemy z partnerami, budując transparentne oraz oparte na wzajemnym szacunku relacje. W odniesieniu do wartości firmowych, tworzymy kulturę organizacyjną i słuchamy potrzeb swojego zespołu. Aktywnie angażujemy się w lokalne społeczności, inwestując w rozwój edukacji, zdrowia oraz wsparcie dla potrzebujących.

 

Raport zrównoważonego rozwoju FAKRO pokazuje stosowaną od lat filozofię naszej organizacji. Projektujemy, planujemy, produkujemy z dbałością o środowisko naturalne. Publikacja tego raportu jest dla nas wyrazem transparentności i odpowiedzialności wobec naszych interesariuszy – wyjaśnia Paulina Tarczyńska, Kierowniczka Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Administracji FAKRO.

 

Zobowiązujemy się do kontynuowania swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz regularnego publikowania raportów, które będą odzwierciedlały postępy w realizacji założonych celów strategii zrównoważonego rozwoju FAKRO.

 

Jako Prezes firmy FAKRO jestem dumny z postępów, jakie osiągnęliśmy w tych kluczowych obszarach, które są nie tylko istotne dla naszego sukcesu biznesowego, ale także dla dobra naszej planety i dobrobytu społeczności, w której funkcjonujemy – podsumowuje Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok – Razem w zieloną przyszłość został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania GRI oraz nawiązuje do Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie 2030 (ONZ).

 

 

Zapraszamy do przeczytania raportu!