Program Innowacyjna Gospodarka

Projekty UE

Unijne dotacje przyznane firmie - FAKRO

Firma Fakro realizuje projekt

"Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa FAKRO PP sp. z o.o. poprzez rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej"

dofinansowany z funduszy unijnych działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu:

Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej. W wyniku projektu zostaną nabyte/wytworzone środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które uzupełnią istniejącą infrastrukturę B+R firmy FAKRO PP Sp. z. o.o.

Rozbudowa infrastruktury B+R jest konieczna z uwagi na ciągłe
prace badawcze, związane z opracowaniem nowych innowacyjnych produktów, spełniających duże wymagania rynku globalnego. W konsekwencji realizacji projektu, na wytworzonej / nabytej infrastrukturze B+R, możliwe będzie prowadzenie badań w obszarach:

  • Okna dachowe, świetliki i wyłazy,
  • Kołnierze do okien, świetlików, wyłazów i solarów,
  • Rolety, żaluzje i markizy,
  • Schody strychowe,
  • Automatyka do okien, rolet, żaluzji i markiz.

Wartość projektu: 7 908 900 PLN

Wkład funduszy europejskich: 1 800 400 PLN

 

 

Unijne dotacje przyznane firmie - FAKRO

Firma Fakro realizuje projekt

„Rozwój innowacyjnych technologii produkcji i montażu (zautomatyzowanej masowej kastomizacji) nowej rodziny modularnych schodów strychowych z napędem elektrycznym"

dofinansowany z funduszy unijnych działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014-2020

Cel projektu:

Przedmiotem projektu są prace B+R mające na celu opracowanie automatycznej linii do produkcji i montażu nowej rodziny modularnych schodów strychowych z napędem elektrycznym. Zaprojektowana linia produkcyjna będzie w sposób automatyczny produkowała i montowała schody strychowe o nietypowych właściwościach (pod względem wymiarów lub charakterystyk), pozwalając na osiągnięcie tzw. masowej kastomizacji.

Wartość projektu: 12 000 000,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 5 753 732,15 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Program Innowacyjna Gospodarka

 

FAKRO R&D

FAKRO z sukcesem sięga 
po unijne fundusze

Dział Badań i Rozwoju FAKRO wzbogacił się o nowe specjalistyczne urządzenia i narzędzia do projektowania. Stało się to możliwe dzięki unijnym dotacjom przyznanym firmie w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. Przygotowany przez FAKRO projekt (Rozbudowa Działu B+R firmy FAKO, POIG.04.02.00-12-018/09) zakładający wyposażenie działu w nowe urządzenia, programy komputerowe i dodatkowe stanowiska do badań laboratoryjnych, szacuje wartość inwestycji na 1mln 957 tys. zł. Pięćdziesiąt procent poniesionych przez firmę kosztów zrefunduje Unia Europejska.

Ogromnym ułatwieniem w pracach badawczych inżynierów FAKRO są cztery nowe programy komputerowe: Solid Edge, który umożliwia konstruowanie bryłowe i wykonywanie dokumentacji rysunkowej, Teamcenter Expres służący do zarządzania dokumentacją konstrukcyjną, Fluent, ułatwiający szczegółową analizę zagadnień związanych z płynem oraz Moldex 3D wykonujący cyfrową analizę procesu wtrysku tworzyw sztucznych.

Zakupione przez FAKRO oprogramowanie należy do najnowszej generacji informatycznych rozwiązań. Równie nowoczesne są urządzenia, jakie trafiły do Działu Badań i Rozwoju.

- Na gościach odwiedzających naszą firmę szczególne wrażenie robi drukarka 3D umożliwiająca szybkie prototypowanie wyrobu opartego na przyrostowych metodach wykonania modeli – mówi dyrektor działu badań i Rozwoju Henryk Musiał.- Daje ona możliwość nie tylko wczesnej wizualizacji, ale także przygotowania modelu, który szybciej można poddać badaniom rozwojowym, a to oznacza skrócenie czasu dotarcia produktu do klienta. Nasi konstruktorzy korzystają także z nowej maszyny wytrzymałościowej, określającej siłę potrzebną do zniszczenia badanego elementu i znalezienia najsłabszych miejsc detalu – dodaje Henryk Musiał.

Niebawem w Dziale Badań i Rozwoju pojawi się nowe stanowisko laboratoryjne, które posłuży do badania parametrów okien, zgodnie z obowiązującymi unijnymi normami.
Dotacje unijne umożliwiające rozbudowę Działu Badań i Rozwoju to nie jedyny projekt realizowany przez FAKRO. Fundusze z unijnej kasy umożliwiły także opracowanie i wdrożenie do produkcji nowości w ofercie FAKRO: okna balkonowego, okna oddymiającego i kołnierza aluminiowo-tworzywowego. Faza wdrożeniowa polegać będzie na wdrożeniu wyników badań do działalności gospodarczej FAKRO poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji nowych typów okien. Dzięki pracom badawczym firma opracuje nowe produkty, co pozwoli na dokonanie minimum jednego zgłoszenia patentowego. Realizację projektu pod nazwą „Wzrost innowacyjności FAKRO – badania i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań okiennych, POIG 01.04.00-12-008/09-00, POIG 04.01.00-12-08/09-00”szacuje się na sumę 2 mln 311 tys. Czterdzieści procent nakładów inwestycyjnych poniesionych przez FAKRO zrefunduje Unia.

Więcej informacje na temat funduszy europejskich na stronie www.poig.gov.pl, Portalu Funduszy Europejskich, Program Innowacyjna Gospodarka

 

Dział Badań i Rozwoju FAKRO wykorzysta unijne dotacje

Dzięki unijnym dotacjom przyznawanym polskim firmom w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R) FAKRO przeprowadzi prace badawcze nad nowymi, innowacyjnymi produktami oraz zakupi sprzęt niezbędny do ich produkcji. Prace badawcze, którymi zajmą się inżynierowie Działu Badań i Rozwoju sądeckiego przedsiębiorstwa będą dotyczyć opracowania konstrukcji nowego typu świetlika do dachów płaskich. Novum będzie stanowić zastosowanie profili z tworzyw sztucznych PVC modyfikowanych bezołowiowym stabilizatorem, połączonych metodą zgrzewania. Przeszklenie zostanie wykonane z szyby zespolonej, wypełnionej argonem. Zastosowanie w nowym świetliku ramy z tworzywa sztucznego będzie optymalne ze względu na rodzaje pokryć dachowych stosowanych w dachach płaskich i ze względu na trwałość materiału, jaki zostanie zastosowany.

Świetliki nowego typu będą produkowane przez FAKRO w kilku wersjach, w zależności od zastosowanych okuć i napędów. Wartość projektu oszacowano na 2 mln 677 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 1 mln 181 tys. 750 zł.(Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.01.00-12-110/09-00, UDA-POIG.04.01.00-12-110/09-00).

Unijne dotacje pozwolą także na częściowe sfinansowanie opracowania konstrukcji nowego typu energooszczędnego okna dachowego, wyposażonego w automatyczny nawiewnik .Innowacyjne nawiewniki, stanowiące standardowe wyposażenie okien nowego typu, będą gwarantowały utrzymanie komfortowych warunków klimatycznych w pomieszczeniach, przy minimalnych stratach energii. Szacunkowy koszt projektu to 6 mln 087 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2 mln 756 tys. 750 zł.(Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.01.00-12-111/09-00, UDA-POIG.04.01.00-12-111/09-00).

Unijne dotacje do międzynarodowych imprez wystawienniczych

Firma FAKRO każdego roku uczestniczy w kilkunastu imprezach wystawienniczych na całym świecie. Koszt udziału w imprezach międzynarodowych to często setki tysięcy euro. Dzięki uczestnictwu w Branżowym Programie Promocji pt. ”Promocja firmy oraz produktów poprzez udział w międzynarodowych targach budowlanych” w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi prorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 firma FAKRO otrzyma refundację części poniesionych kosztów.

Unijne dotacje do międzynarodowych imprez wystawienniczych