Logo do wykorzystania w materiałach drukowanych i Internecie - FAKRO

Logo FAKRO

 

 

Ochrona własności intelektualnej

Własność intelektualna Dostawcy obejmuje w szczególności prawa do znaków towarowych oraz prawa autorskie do materiałów reklamowych, w tym do zdjęć. Odbiorca zobowiązuje się do korzystania z praw własności intelektualnej Dostawcy zgodnie z prawem i zaleceniami Dostawcy. Znaki towarowe Dostawcy są kojarzone są na rynku z jakością w zakresie produktów i obsługi, dlatego też powinny być wykorzystywane tak, aby zachować renomę Dostawcy i pozytywnie wpływać na wizerunek Odbiorcy.

Jeśli jesteś partnerem handlowym FAKRO i chcesz wykorzystać nasze logo pobierz wniosek, wypełnij i wyślij na adres: promocja@fakro.pl

Partnerzy handlowi, którzy posiadają aktualne Warunki Handlowe, automatycznie otrzymują zgodę na wykorzystanie własności intelektualnych FAKRO.

Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z własności intelektualnej FAKRO
Zasady stosowania logo - podstawowa księga znaku

Ochrona własności intelektualnej

Własność intelektualna Dostawcy obejmuje w szczególności prawa do znaków towarowych oraz prawa autorskie do materiałów reklamowych, w tym do zdjęć. Odbiorca zobowiązuje się do korzystania z praw własności intelektualnej Dostawcy zgodnie z prawem i zaleceniami Dostawcy. Znaki towarowe Dostawcy są kojarzone są na rynku z jakością w zakresie produktów i obsługi, dlatego też powinny być wykorzystywane tak, aby zachować renomę Dostawcy i pozytywnie wpływać na wizerunek Odbiorcy.

Jeśli jesteś partnerem handlowym FAKRO i chcesz wykorzystać nasze logo pobierz wniosek, wypełnij i wyślij na adres: promocja@fakro.pl

 

 Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z własności intelektualnej FAKRO 

 Zasady stosowania logo - podstawowa księga znaku