FAQ dla Uczestników FAKRO EXPERIENCE


Program dedykowany jest dystrybutoromoraz ich pracownikom, zatrudnionym w punkcie sprzedaży, jako doradcy klienta. Aby wziąć udział na platformie należy:

 

 • Założyć zespół składający się z max. 5 osób (lider + 4 członków zespołu), zatrudnionych w jednym punkcie sprzedaży,
 • Na platformie eFAKRO każda osoba wchodząca w skład zespołu zakłada konta użytkowników (standardowo za pomocą formularza zgłoszeniowego do eFAKRO),
 • Spośród teamu Uczestnicy wybierają Lidera, który zarejestruje zespół w systemie eFAKRO, wysyłając elektroniczny formularz zgłoszeniowy do programu,
 • Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i założeniu kont członkowie Zespołu otrzymują dostęp do FAKRO EXPERIENCE

 

W punkcie sprzedaży może powstać wyłącznie jeden zespół, który wybiera jedną kategorię działalności.

Tak samo dotyczy oddziałów firm - każdy oddział traktowany jest, jako osobny punkt sprzedaży, który może wziąć udział w programie – aby liczyła się sprzedaż oddziału, musi na nim być założony zespół.

 

 


Program polega na gromadzeniu punktów za:

 

 • zakupione produkty promocyjne FAKRO, wybrane produkty, które są zamieszczone na platformie na dole każdej strony, które mogą być aktualizowane każdego 1-wszego msc. Punkty naliczane są z dokumentu zakupu po wskazanym na nim adresie wysyłkowym;
 • specjalnie dedykowane e-learningi, przygotowane pod względem kategorii na platformie FAKRO ACADEMY;
 • emocjonującą rywalizację - każdego miesiąca, począwszy od msc września,zestawiamy ze sobą 2 zespoły o podobnym potencjale sprzedażowym. Zespół, który wykona w danym miesiącu większy obrót na produktach premiowanych otrzymuje dodatkowe punkty;
 • inne atrakcyjne konkursy.

 

 


Rejestracji do programu możne dokonać lider zespołu w systemie eFAKRO

Zakładka KONTO → Program lojalnościowy → zielony przycisk ZAPISZ SIĘ DO PROGRAMU

W formularzu zgłoszeniowym Lider zespołu sprzedażowego zgłasza zespół do programu FAKRO EXPERIENCE podając następujące dane:

 

 • Dane członków zespołu – adres e-mail oraz nr telefonu dla każdego Uczestnika konkursu muszą być unikatowe, adresy i numery telefonu nie mogą się dublować;
 • Rodzaj działalności dystrybutora (do wyboru z trzech): kategoria I – stolarka kompleksowa obejmuje: okna dachowe, akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne, schody strychowe, okna do dachów płaskich, wyłazy, świetliki rurowe, folie i membrany, okna fasadowe, dodatki wewnętrzne i zewnętrzne, bramy garażowe, drzwi zewnętrzne; kategoria II – obejmuje: okna fasadowe, dodatki wewnętrzne i zewnętrzne do okien pionowych, bramy garażowe, drzwi zewnętrzne. kategoria III – obejmuje: dodatki do okien dachowych/pionowych wewnętrznych i zewnętrznych Dystrybutor, który sprzedaje tylko stolarkę dachową wybiera kategorię I.

 

Zgody – zaznaczamy, że zgoda na e learningi jest dobrowolna, ale jej niezaznaczenie spowoduje, że Uczestnik nie będzie dostawał punktów za udział w szkoleniach na platformie Akademia FAKRO. Rekomendujemy więc zaznaczanie tych zgód.

Następnie klikam przycisk ZAPISZ znajdujący się u dołu formularza zgłoszeniowego tym samym zapisując zespół do programu lojalnościowego.

 

Statusy rejestracji:

 1. Po zapisaniu się do programu Uczestnik FE będzie widział komunikat o przetwarzaniu wniosku.
 2. Gdy Formularz zgłoszeniowy Zespołu zostanie zweryfikowany pozytywnie przez Administratora w zakładce Program lojalnościowy pojawi się komunikat o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik będzie miał wtedy możliwość zalogowania się do FAKRO EXPERIENCE poziomu eFAKRO. Taka możliwość pojawi się w prawej górnej części strony w menu użytkownika w zakładce Przełącz aplikację → FAKRO EXPERIENCE po utworzeniu konta na platformie FAKRO EXPERIENCE.
 3. Gdy Formularz zgłoszeniowy Zespołu zostanie zweryfikowany negatywnie przez Administratora Lider zostanie poinformowany o przyczynie odrzucenia wniosku i będzie miał możliwość wypełnienia formularza ponownie w prawidłowy sposób.

 

 


Informacja o utworzeniu Konta zostanie przesłana w formie wiadomości e-mail na adresy mailowe Lidera, członków Zespołu i Właściciela podane przez Lidera w Formularzu rejestracyjnym na Platformie Efakro.

Do Konta utworzonego na platformie FAKRO EXPERIENCEUczestnicy logują się na eFAKRO w menu użytkownika w zakładce Przełącz aplikację → FAKRO EXPERIENCEoraz danych logowania do Platformy, natomiast użytkownicy, którzy nie mają konta na Platformie (Właściciele) logują się na stronie Konkursu www.fakroexperience.plprzy użyciu adresu e-mail, który podali podczas rejestracji oraz hasła, które zostało przesłane prze Organizatora na ten adres e-mail (hasło należy zmienić po pierwszym zalogowaniu).

Każdy z Uczestników zobowiązany jest przy pierwszym logowaniu się do Konta potwierdzić, że chce uczestniczyć w Konkursie i zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

 

 


Punkty na nagrody dla zespołu może wymieniać Lider zespołu.

 

 


W przypadku Właściciela, który nie jest członkiem Zespołu, Organizator utworzy dla niego na Stronie Konkursu jedno Konto (Konto Właściciela), na którym widoczne będą aktualne wyniki osiągane przez wszystkie Zespoły zgłoszone do Konkursu z Punktów sprzedaży, których je st właścicielem. W ramach Konta Właściciela Organizator przyznaje Właścicielowi punkty, które stanowią 10% sumy punktów zdobytych za sprzedaż Produktów premiowanych przez Zespół/Zespoły, które działają w Punktach sprzedaży Właściciela. Dane do zalogowania się do Konta Właściciela Organizator prześle na adres e-mail wskazany w Formularzy rejestracyjnym. W przypadku, gdy Właściciel jest jednocześnie członkiem Zespołu lub Liderem, wówczas Organizator utworzy dla niego na Stronie Konkursu również drugie Konto (Konto członka Zespołu) z dostępem do aktualnych wyników Zespołu, którego jest członkiem. Do zalogowania się do Konta członka Zespołu Właściciel korzysta z przycisku „Zaloguj się przez eFAKRO” i wykorzystuje te same dane, którymi loguje się do konta na Platformie.

 

 


Udział w e learningach daje możliwość poszerzania kompetencji zespołu, pozyskanie dodatkowych 100 punktów po pozytywnym zakończeniu e learningu przez cały zespół.

 

 


Tak, skład zespołu może ulec zmianie. Wniosek o taką zmianę można złożyć do doradcy technicznego lub za pośrednictwem platformy FAKRO EXPERIENCE.


Dzwoniąc na dedykowaną programowi infolinię +48 801 123 987. Infolinia obsługiwana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.