Zmiana parametrów okien dachowych

ZMIANA PARAMERTÓW OKIEN DACHOWYCH W WARUNKACH TECHNICZNYCH

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) w zakresie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej okien i drzwi.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w nowo projektowanych budynkach od 1 stycznia 2021 roku, okna dachowe będą musiały spełniać nowe, bardziej restrykcyjne wymogi. Obecna dopuszczalna wartość współczynnika termoizolacyjności okien dachowych wynosi Uw= 1,1W/m2K.

Zgodnie z przepisami okna dachowe o współczynniki Uw= 1,1W/m2K lub lepszym będą stosowane w budynkach, dla których procedura uzyskania pozwolenia na budowę została wszczęta po 31 grudnia 2020 r.

Okna dachowe o parametrach obowiązujących do końca roku 2020, tj. z Uw=1,3W/m2K mogą być nadal stosowane:

- w budynkach, dla ktorych pozwolenia na budowę zostały wydane lub złożone do końca 2020 roku,

- w pomieszczeniach o temperaturze mniejszej niż 16°C niezależnie od tego kiedy budynek, w którym się znajdują uzyskał pozwolenie na budowę.