Misja firmy FAKRO

Misja, polityka, wartości

Nasza misja

Budujemy komfort mieszkania na całym świecie.

Nasze okna dachowe i inne produkty są bezpieczne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

Polityka jakości

 

Polityka jakości
 
Pobierz infografikę
 

FAKRO to polska firma rodzinna. Należy do czołówki najbardziej innowacyjnych firm w branży budowlanej. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży okien dachowych, schodów strychowych i innych produktów zapewniających komfort mieszkania na całym świecie.

W swojej działalności firma kładzie szczególny nacisk na rozwój, jakość i bezpieczeństwo produktów, proekologiczne rozwiązania oraz na zwiększanie zaufania i zadowolenia klientów. FAKRO dba także o stały rozwój pracowników i organizacji.

 

Polityka jakości
 
 

dostarczanie najwyższej jakości produktów spełniających oczekiwania klientów

Polityka jakości

ciągłe doskonalenie produktów i systemu produkcji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Polityka jakości

otwartość na klienta oraz zapewnienie mu profesjonalnej obsługi

Polityka jakości

rozwój kompetencji zawodowych pracowników oraz podnoszenie efektywności pracy

Polityka jakości

poszerzanie grona odbiorców i wolumenu sprzedaży w celu osiągnięcia korzyści skali

Polityka jakości

 

Polityka jakości

kreowanie proekologicznych rozwiązań

Polityka jakości

przestrzeganie regulacji prawnych, wymagań technicznych i wewnętrznych procedur

Polityka jakości

promowanie marki FAKRO w oparciu o wysoką jakość produktów i autorytet firmy
w branży stolarki budowlanej

Polityka jakości

budowanie prestiżu polskiej marki na świecie

Polityka jakości

budowanie kultury organizacyjnej opartej o wartości etyczne, firmy i zasady kapitału społecznego

 

 

Polityka jakości

 

Nasze wartości

ROZWÓJ

Ciągły rozwój sprawia, że mamy silną i trwałą pozycję wśród światowych liderów branży budowlanej.

PRODUKTY
Nieustannie udoskonalamy nasze produkty zgodnie z trendami i oczekiwaniami rynku.

PARTNERZY
Budujemy solidne i skuteczne relacje biznesowe oraz zapewniamy naszym partnerom szeroki dostęp do wiedzy o naszych produktach.

PRACOWNICY
Rozwijamy kompetencje zawodowe naszych pracowników. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie pracowników stanowią siłę naszej firmy.

Nasze wartości

INNOWACYJNOŚĆ

Jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

PRODUKTY
Jesteśmy autorem ponad 170 patentów i zgłoszeń patentowych, a nasze produkty trafiają do ponad 50 krajów  W ten sposób firma wytycza nowe kierunki rozwoju dla branży okien dachowych na świecie, a Polska stała się światowym liderem w ich produkcji.

PARTNERZY
Usprawniamy naszą współpracę z klientem, dbając o jej najwyższy poziom, poprzez nieustanne modelowanie strategii sprzedażowych i marketingowych.

PRACOWNICY
Angażujemy pracowników do zgłaszania pomysłów, a ich innowacyjne myślenie jest podstawą rozwoju i relacji firmy z otoczeniem oraz wpływa na tworzone produkty.

Nasze wartości

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dbamy o naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych, oraz środowisko naturalne.

PRODUKTY
Nasze produkty są bezpieczne, ekologiczne, energooszczędne oraz gwarantują komfort mieszkania.

PARTNERZY
Tworzymy odpowiedzialne relacje biznesowe oparte o przejrzyste warunki handlowe, wartości etyczne oraz wartości firmy

PRACOWNICY
Zapewniamy stabilne miejsca pracy oraz inicjujemy i angażujemy się w działania wspierające pracowników i ich rodziny.

Nasze wartości

WIARYGODNOŚĆ

Jesteśmy wiarygodną firmą wywiązującą się ze swoich zobowiązań.

PRODUKTY
Wysoka jakość naszych produktów potwierdzona jest licznymi krajowymi
i zagranicznymi certyfikatami, co buduje prestiż polskiej marki na świecie.

PARTNERZY
Od początku naszej działalności współpracujemy z partnerami biznesowymi na całym świecie i konsekwentnie powiększamy ich liczbę.

PRACOWNICY
Zaufało nam łącznie 4 000 pracowników. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie.

Nasze wartości

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla podmiotów z Grupy FAKRO:

  1. Fakro PP sp. z o.o. - rok 2022
  2. Fakro PP sp. z o.o. - rok 2021
  3. Fakro PP sp. z o.o. - rok 2020
  4. Fakro sp. z o.o. - rok 2022
  5. Fakro sp. z o.o. - rok 2021
  6. Fakro sp. z o.o. - rok 2020

Niniejsze dokumenty stanowią informację o strategii podatkowej realizowanej przez Fakro sp. z o.o. oraz Fakro PP sp. z o.o. w latach podatkowych 2020-2021r. sporządzoną w celu realizacji przez ww. Spółki obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. r. poz. 1800 ze zm., dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”).