Oddymianie pomieszczeń

Oddymianie pomieszczeń

Zastosowanie systemu oddymiania

Dym wydzielający się równocześnie z palącym ogniem stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ponad 90% ofiar pożarów umiera z powodu zatrucia dymem, a nie jak się powszechnie sądzi z powodu wysokiej temperatury czy kontaktu z ogniem. Dym i wydzielające się ciepło powoduje znaczne straty materiałowe w budynkach objętych pożarem. Stosując odpowiednie systemy odprowadzania dymu i ciepła można w znacznej mierze uniknąć zagrożeń powstałych przez ich koncentrację. Klapa dymowa FSP sterowane z centralki oddymiania, współpracuje z czujnikami dymu oraz przyciskami alarmowymi tworząc tzw. grawitacyjny zestaw odprowadzania dymu i ciepła. System stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej (szczególnie na klatkach schodowych, w budynkach wielorodzinnych, hotelach, itp.).

 

Schemat instalacji systemu odprowadzania dymu i ciepła w budynku

Schemat instalacji systemu odprowadzania dymu i ciepła w budynku

Budynek bez systemu  podczas pożaru

Budynek bez systemu podczas pożaru

 

System umożliwia automatyczne lub ręczne otwarcie klapy dymowej, które usuwa z pomieszczenia nadmiar ciepła, dymu i toksycznych gazów wydzielających się podczas pożaru. Zastosowanie systemu zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ umożliwia zachowanie wolnej od dymu drogi ewakuacyjnej w budynku, przyspiesza zlokalizowanie źródła pożaru oraz ugaszenie ognia.

Czujnik po wykryciu dymu wysyła sygnał do centralki, która z kolei automatycznie uruchamia siłowniki elektryczne otwierające klapę. W przypadku wcześniejszego, np. wzrokowego wykrycia pożaru, klapa oddymiające można otworzyć przyciskiem alarmowym RT 45. System umożliwia również codzienną wentylację pomieszczenia poprzez otwieranie klapy przełącznikiem wentylacji LP1. Po upływie zaprogramowanego czasu klapa automatycznie się zamyka. Do sytemu można podłączyć czujnik deszczu ZRD, który zamyka klapę podczas deszczu. W przypadku pożaru sygnał z czujnika nie ma wpływu na sterowanie klapą.

Okno oddymiające FSP

 

Grawitacyjny system odprowadzania dymu i ciepła

Grawitacyjny system odprowadzania dymu i ciepła

 

Grawitacyjny system odprowadzania dymu i ciepła

 

Komponenty zestawu

Symbol

 

Nazwa urządzenia

Rodzaj przewodu zasilającego
1. RZN 4404-K

Centralna z zasilaniem awaryjnym do jednej lub dwóch klap

przewód zasilający (2 x 1,5mm²)

1. RZN 4408-K

Centrala z zasilaniem awaryjnym do 4 klap FSP przewód zasilający (3 x 2,5mm²)

2. FSP P1

Klapa dymowa

przewód elektryczny (3 x 1 mm²)

3. RT 45

Przyciski alarmowe przewód elektryczny (6 x 1 mm²)
4. LP1 Przełącznik wentylacji

przewód elektryczny (3 x 1 mm²)

5. OSD 23 Czujnik dymu
 
przewód elektryczny (2 x 1 mm²)
6. ZRD

Czujnik deszczu

przewód elektryczny (2 x 1 mm²)

 

Instalacja

Podłączenie systemu polega na doprowadzeniu zasilania 230V AC do centralki oddymiania, a następnie odpowiednimi przewodami do pozostałych elementów systemu. (Przekroje przewodów znajdują się przy nazwach elementów w tabeli). Długość potrzebnych przewodów elektrycznych zależy od rozmieszczenia poszczególnych komponentów systemu. Schemat połączeń elektrycznych znajduje się w instrukcji montażu centralki oddymiania. Instalacja systemu oddymiania powinna być wykonana przez wykwalifikowaną osobę posiadającą świadectwo eksploatacji urządzeń (uprawnienia elektryczne do 1 kV). System powinien być sprawdzany pod względem niezawodności co 6 miesięcy. Wszystkie elementy systemu oferowane przez firmę FAKRO posiadają certyfikaty i są dopuszczone do zastosowania w budownictwie.

 

Charakterystyka

  • odprowadzanie ciepła i dymu podczas pożaru;
  • automatyczne lub ręczne otwieranie klapy dymowej FSP podczas pożaru;
  • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców;
  • przewietrzania budynku i automatyczne zamykanie klapy po upływie ustawionego czasu.