Czyste powietrze z FAKRO

ISTOTNE INFORMACJE O PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

Od 22 kwietnia 2024 roku nastąpiły zmiany w zasadach udzielania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Nowe regulacje przewidują głównie wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet jedynie spośród tych, które zostały wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Dodatkowo, zmiany umożliwiają uzyskanie najwyższego poziomu dofinansowania wyłącznie dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego lokalu mieszkalnego w takim budynku.

Obecnie możesz zystakać do 135 000 zł w ramach programu “Czyste powietrze 2024”. Szczegóły poniżej:

ISTOTNE INFORMACJE O PROGRAMIE \

 

Okres wdrażania

Program realizowany jest w latach 2018–2029, przy czym:

  1. zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami),
  2. środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

 

Terminy i sposób składania wniosków

  1. nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym,
  2. szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

 

Czyste powietrze z FAKRO

Szczegółu dotyczące Programu "Czyste Powietrze" znajdziecie na https://czystepowietrze.gov.pl/

PRODUKTY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA TECHNICZNE DO DOFINANSOWANIA

     

Produkty z naszej oferty, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”, znajdują się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Ta lista to pomoc dla wnioskodawców w doborze urządzeń oraz materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Wybór produktów z tej listy nie jest obowiązkowy, ale wybierając je wnioskodawca ma gwarancję, że spełniają wymagania programu.

Lista dostępna pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl

WYMIANA OKIEN

Programy rządowego wsparcia termomodernizacji budynków to świetna okazja promowania wymiany starych okien dachowych będących w złym stanie technicznym oraz niespełniających współczesnych norm dotyczących termoizolacyjności.

Wymiana okien może odbywać się w ramach kompleksowej termomodernizacji całego dachu lub stanowić tylko element wymiany stolarki okiennej. Nasze działania koncentrować się będą na prezentowaniu korzyści płynących z wymiany okien, w szczególności oszczędności na ogrzewaniu oraz na polecaniu wykonawców rekomendowanych przez FAKRO.

 

W tym celu przygotowaliśmy:

Czyste powietrze z FAKRO