Czyste powietrze z FAKRO

Czyste powietrze z FAKRO

O potrzebie poprawy jakości powietrza w Polsce mówi się już od kilku lat. Wiele instytucji i firm organizuje różnego rodzaju akcje społeczne i kampanie edukacyjne, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest walka ze smogiem. Odpowiedzią rządu jest zakrojony na szeroką skalę program Czyste Powietrze a także wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, których celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Tylko kompleksowa termomodernizacja budynku może pomóc w osiągnięciu założonego celu.

 

Czyste powietrze z FAKRO

Źródła dofinansowania termomodernizacji budynku:

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to priorytetowy i kompleksowy program rządowy, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki niższym rachunkom za ogrzewanie.

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Podstawowy zakres termomodernizacji:

 • Dla budynków istniejących: w pierwszej kolejności wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Następnie można przejść do kolejnego kroku, jakim jest termomodernizacja ścian budynku i dachu wraz z wymianą stolarki.
 • Dla budynków nowo budowanych: jedynie zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Kiedy?

 • Realizacja programu: lata 2018–2029 – wnioski są przyjmowane od 19 września 2018 r.
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Formy dofinansowania:

 • Dotacja – najkorzystniejsza bezzwrotna forma dofinansowania właścicieli domów, zależna od miesięcznego dochodu na członka rodziny, na którą rząd planuje przeznaczyć 63,3 mld zł.

Maksymalną dotację (90%) dostaną gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. Jednak wraz ze wzrostem dochodu dotacja topnieje. I tak, w przypadku dochodu powyżej 1,6 tys. zł na osobę sięgnie ona już tylko 30% kosztów.

 • Pożyczka – preferencyjne warunki kredytowania na okres nawet 15 lat, z niskim oprocentowaniem. Na ten cel rząd zamierza przeznaczyć ok. 39,7 mld zł.


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Gdzie?

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 Kontakt w sprawie Programu Czyste Powietrze 


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Ile?

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być finansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Na co?

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku (ściany zewnętrzne, dach),
 • wymianę stolarki okiennej (okno pionowe, okno połaciowe, drzwi balkonowe): maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany wynosi do 700 zł na 1 m2 powierzchni okna,
 • wymianę drzwi zewnętrznych i garażowych - do 2000 zł za 1 mpowierzchni,​
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę z ulgą termomodernizacyjną. W ramach nowej ulgi podatkowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., będzie można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł.

Pobierz ustawę 

Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać – pod pewnymi warunkami – wszyscy podatnicy podatku PIT (opłacający podatek według skali podatkowej zarówno według stawki 18, jak i 32%, 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym wymianę kotłów na paliwa stałe oraz wymianę okien.

29 grudnia 2018r. w Dzienniku Ustaw pojawił się szczegółowy wykaz materiałów i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dla nas najważniejszy jest zapis dotyczący wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okien pionowych, okien połaciowych wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnej stolarki zewnętrznej razem z usługą wymiany.

Pobierz rozporządzenie 

 

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

 

CO PROPONUJEMY?

CO PROPONUJEMY?

Programy rządowego wparcia termomodernizacji budynków to świetna okazja promowania wymiany starych okien dachowych będących w złym stanie technicznym oraz niespełniających współczesnych norm dotyczących termoizolacyjności.

Wymiana okien może odbywać się w ramach kompleksowej termomodernizacji całego dachu lub stanowić tylko element wymiany stolarki okiennej. Nasze działania koncentrować się będą na prezentowaniu korzyści płynących z wymiany okien, w szczególności oszczędności na ogrzewaniu oraz na polecaniu wykonawców rekomendowanych przez FAKRO.

W tym celu przygotowaliśmy:

 • kompleksowe rozwiązanie produktowe:
 • informacje na temat systemu wymiany okien, który pozwoli na szybką, łatwą wymianę okien bez naruszania konstrukcji dachu,
 • listę autoryzowanych dekarzy – na podstronie dedykowanej programowi będzie dostępna, na bieżąco aktualizowana lista profesjonalistów,
 • szkolenia – zapewniamy specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów.

 

Czyste powietrze z FAKRO