Czyste powietrze z FAKRO

Czyste powietrze z FAKRO

O potrzebie poprawy jakości powietrza w Polsce mówi się już od bardzo dawna. Wiele instytucji i firm organizuje różnego rodzaju akcje społeczne i kampanie edukacyjne, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest walka ze smogiem. Odpowiedzią rządu jest zakrojony na szeroką skalę program Czyste Powietrze i program Ciepłe Mieszkanie, a także wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, których celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Tylko kompleksowa termomodernizacja budynku może pomóc w osiągnięciu założonego celu.

Zapoznaj się z programami:

WARUNKI I WYMAGANIA

Od 3 stycznia 2023 r. zmieniły się zasady udzielania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zwiększyły się progi dochodowe, ale także wysokość dotacji, jakie możemy zyskać na termomodernizacji. Zmiany dotyczą wszystkich części programu:

 

WARUNKI I WYMAGANIA

 

Ponadto w najwyższym wymiarze wsparcia, można ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed startem remontu. Środki trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

 

Okres wdrażania

Program realizowany jest w latach 2018–2029, przy czym:

  1. zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami),
  2. środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

 

Terminy i sposób składania wniosków

  1. nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym,
  2. szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

 

ISTOTNE INFORMACJE O PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

ISTOTNE INFORMACJE O PROGRAMIE \

PRODUKTY FAKRO SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA POWYŻSZYCH PROGRAMÓW DOFINANSOWANIA

 

 

WYMIANA OKIEN

Programy rządowego wsparcia termomodernizacji budynków to świetna okazja promowania wymiany starych okien dachowych będących w złym stanie technicznym oraz niespełniających współczesnych norm dotyczących termoizolacyjności.

Wymiana okien może odbywać się w ramach kompleksowej termomodernizacji całego dachu lub stanowić tylko element wymiany stolarki okiennej. Nasze działania koncentrować się będą na prezentowaniu korzyści płynących z wymiany okien, w szczególności oszczędności na ogrzewaniu oraz na polecaniu wykonawców rekomendowanych przez FAKRO.

 

W tym celu przygotowaliśmy:

Czyste powietrze z FAKRO

DOBRY MONTAŻ

DOBRY MONTAŻ

Jesteśmy partnerem kampanii społecznej Związku POiD, której hasło przewodnie brzmi: „DOBRY MONTAŻ – ZADBAJ O CIEPŁY DOM”. Wspólnie chcemy edukować branżę budowlaną jak budować lub remontować ekologicznie w trosce o środowisko naturalne i tak, aby zaoszczędzić jak najwięcej energii. Kładziemy nacisk na świadomą budowę i remont z użyciem energooszczędnych produktów z dobrym montażem. To nie tylko zysk tu i teraz, ale także troska o naturalne zasoby ziemi i przyszłość następnych pokoleń.

 

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.” - Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry. Nowe hasło kampanii społecznej Związku POiD „DOBRY MONTAŻ – ZADBAJ O CIEPŁY DOM” perfekcyjnie oddaje kwintesencję przywołanego cytatu. Firma FAKRO nieprzerwanie uczestniczy w tej kampanii i już w kolejnej edycji dołącza do merytorycznego wsparcia branży budowlanej w procesie zielonej transformacji.

Dzisiejsze spojrzenie na kwestię ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i szeroko pojętej koncepcji „Zielonego Ładu” przenika każdą sferę życia człowieka. Nie omija także przedsiębiorstw branży budowlanej. FAKRO z przyjemnością dołącza do grona przedsiębiorców, którzy zaangażowani w kampanię społeczną POiD „DOBRY MONTAŻ – ZADBAJ O CIEPŁY DOM” pragną edukować, wspierać i wdrażać rozwiązania Zrównoważonego Rozwoju. Oferowane przez firmę okna dachowe spełniają szereg stawianych przed nimi wymagań w zakresie termoizolacyjności przekładającej się na ograniczenie zużycia energii. To bardzo dobry moment, aby podkreślać jak ważne jest sięganie po energooszczędne rozwiązana już na etapie projektowania budynków.

 

Gdziekolwiek się teraz nie spojrzy, w którąkolwiek stronę nie nastawi ucha, widać i słychać jak istotną rolę odgrywa obecnie temat ochrony środowiska, świadomości ekologicznej i uwagi skupionej na ograniczaniu emisji CO2. To już kwestia nie tylko indywidualna. Na tym etapie światowe gospodarki i miliony przedsiębiorstw na całym świecie zmieniają sposób myślenia. Niezbędne jest dostosowanie się do stawianych wymogów, odpowiednia organizacja produkcji i sukcesywne wprowadzanie strategii Zrównoważonego Rozwoju dla całego przedsiębiorstwa. Zmianę należy zacząć tu i teraz, żeby w przyszłości móc nadal korzystać z dobrodziejstw natury – żeby móc żyć. W FAKRO od lat kładziemy nacisk na produkcję i działania pozostające w zgodzie z naturą, tak, aby budować dla przyszłych pokoleń.

DOBRY MONTAŻ

 

GO GREEN

GO GREEN

 

Firma FAKRO, od samego początku istnienia, działa z poszanowaniem ekologii. Już samo logo zawiera wartości, którymi kieruje się producent – zielony sygnet w kształcie równoległoboku nie znalazł się tam przez przypadek. Charakterystyka ta podkreśla silne powiązanie wartości firmy z bliskością natury i zainteresowaniem tematyką ochrony środowiska.

FAKRO kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, dobór ekologicznych materiałów i inwestycje w technologie przyjazne środowisku. Firma bierze odpowiedzialność za swoje działania i stale doskonali produkty, aby były nie tylko innowacyjne i komfortowe dla klientów, ale także bezpieczne i aby nie wpływały negatywnie na otoczenie.

Filozofia GO GREEN, którą FAKRO podąża, doskonale obrazuje kierunek działania: „Projektujemy, planujemy i produkujemy z dbałością o środowisko naturalne. Oferowanie ekologicznych i energooszczędnych produktów jest wpisane w DNA naszej firmy. Zapewniamy, że każdemu procesowi, każdemu działaniu i każdej naszej decyzji zawsze towarzyszy troska o komfort i zdrowe życie przyszłych pokoleń”.

 

Czytaj więcej