Czyste powietrze z FAKRO

Czyste powietrze z FAKRO

O potrzebie poprawy jakości powietrza w Polsce mówi się już od kilku lat. Wiele instytucji i firm organizuje różnego rodzaju akcje społeczne i kampanie edukacyjne, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest walka ze smogiem. Odpowiedzią rządu jest zakrojony na szeroką skalę program Czyste Powietrze a także wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, których celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Tylko kompleksowa termomodernizacja budynku może pomóc w osiągnięciu założonego celu.

 

Czyste powietrze z FAKRO

Źródła dofinansowania termomodernizacji budynku:

Jakie są wymogi co do wyboru okien z dofinansowaniem?

W ramach programu "Czyste powietrze" można uzyskać wsparcie finansowe na zakup i montaż okien, które są:

  • fabrycznie nowe,
  • dopuszczone do obrotu,
  • posiadają deklarację zgodności,
  • są wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim,
  • mają pisemną gwarancję producenta/wykonawcy.

Okna muszą spełniać wymogi określone w warunkach technicznych, które obowiązują od 31 grudnia 2020 r. Zatem okna fasadowe w przegrodach zewnętrznych powinny mieć współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m2K, a w oknach dachowych nie większy niż 1,1 W/m2K.

Szczegółowe parametry okien dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce  Produkty

Co proponujemy?

Co proponujemy?

Programy rządowego wsparcia termomodernizacji budynków to świetna okazja promowania wymiany starych okien dachowych będących w złym stanie technicznym oraz niespełniających współczesnych norm dotyczących termoizolacyjności.

Wymiana okien może odbywać się w ramach kompleksowej termomodernizacji całego dachu lub stanowić tylko element wymiany stolarki okiennej. Nasze działania koncentrować się będą na prezentowaniu korzyści płynących z wymiany okien, w szczególności oszczędności na ogrzewaniu oraz na polecaniu wykonawców rekomendowanych przez FAKRO.

W tym celu przygotowaliśmy:


Czyste powietrze z FAKRO