Czyste powietrze z FAKRO

ISTOTNE INFORMACJE O PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

Od 3 stycznia 2023 r. zmieniły się zasady udzielania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zwiększyły się progi dochodowe, ale także wysokość dotacji, jakie możemy zyskać na termomodernizacji. Zmiany dotyczą wszystkich części programu:

 

ISTOTNE INFORMACJE O PROGRAMIE \

 

Ponadto w najwyższym wymiarze wsparcia, można ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed startem remontu. Środki trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

 

Okres wdrażania

Program realizowany jest w latach 2018–2029, przy czym:

  1. zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami),
  2. środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

 

Terminy i sposób składania wniosków

  1. nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym,
  2. szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

 

Czyste powietrze z FAKRO

PRODUKTY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA TECHNICZNE DO DOFINANSOWANIA

     

Produkty z naszej oferty, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”, znajdują się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Ta lista to pomoc dla wnioskodawców w doborze urządzeń oraz materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Wybór produktów z tej listy nie jest obowiązkowy, ale wybierając je wnioskodawca ma gwarancję, że spełniają wymagania programu.

Lista dostępna pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl

WYMIANA OKIEN

Programy rządowego wsparcia termomodernizacji budynków to świetna okazja promowania wymiany starych okien dachowych będących w złym stanie technicznym oraz niespełniających współczesnych norm dotyczących termoizolacyjności.

Wymiana okien może odbywać się w ramach kompleksowej termomodernizacji całego dachu lub stanowić tylko element wymiany stolarki okiennej. Nasze działania koncentrować się będą na prezentowaniu korzyści płynących z wymiany okien, w szczególności oszczędności na ogrzewaniu oraz na polecaniu wykonawców rekomendowanych przez FAKRO.

 

W tym celu przygotowaliśmy:

  • kompleksowe rozwiązanie produktowe, czyli energooszczędne okna trzyszybowe i czteroszybowe wraz z systemami montażowymi;

WYMIANA OKIEN

Czyste powietrze z FAKRO