Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - FAKROSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu - FAKROSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu - FAKROSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu - FAKROSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu - FAKROSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu - FAKROSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu - FAKROSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu - FAKRO

CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

 

Naszą odpowiedzialność postrzegamy przede wszystkim jako sposób zarządzania, który przyczynia się do budowania prestiżu polskiej gospodarki na świecie. Wynikiem odpowiedzialnego zarządzania są nasze działania, decyzje i priorytety zarówno w sferze biznesowej, jak i społecznej. 

Kierujemy się misją, która zakłada konsekwentne budowanie polskiej firmy globalnej i ma na celu poprawę poziomu życia ludzi w Polsce. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty, tworzymy miejsca pracy nie tylko na liniach produkcyjnych ale także na wysoko wyspecjalizowanych stanowiskach pracy (konstruktor, technolog, menadżer i in.) a także podejmujemy szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, z myślą o rozwoju regionu i kraju. Na tych filarach budujemy naszą odpowiedzialność. 

 

Katalog wartości

Oprócz misji naszej firmy kierujemy się także wartościami, które określają nasz stosunek do klientów, kontrahentów i pracowników. Wartości te określają nasze podejście do pracy, do otoczenia, do kontaktów międzyludzkich. Wartości FAKRO to: rozwój, innowacyjność, odpowiedzialność i wiarygodność. Te wartości cenimy i propagujemy wśród naszych pracowników. To one determinują charakter naszej odpowiedzialności. 

 

Jak rozumiemy wartości?

  • Rozwój - ciągły rozwój sprawia, że mamy silną i trwałą pozycję wśród światowych liderów branży budowlanej.
  • Innowacyjność - jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.
  • Odpowiedzialność - dbamy o partnerów, pracowników oraz środowisko naturalne.
  • Wiarygodność - jesteśmy wiarygodną firmą wywiązującą się ze swoich zobowiązań.

 

Ludzie FAKRO

Chcemy budować FAKRO jako firmę odpowiedzialną, dlatego dajemy pracownikom przestrzeń do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Chcemy, by pracowali z nami ludzie kompetentni, zaangażowani, mający zdolność przekonywania i inspirowania innych. Dzięki specjalnemu Programowi Zgłaszania Pomysłów jesteśmy ciągle z przodu, szybko się rozwijamy i odróżniamy od konkurencji. 

 

Nasza strategia: pomagać mądrze 

Podstawą odpowiedzialnego biznesu jest dialog z otoczeniem. Jesteśmy otwarci i angażujemy się w rozwiązywanie problemów społecznych. Realizując projekt edukacji biznesowej pt. „Inteligentny portfel” dostarczamy ludziom wiedzy, dzięki której będą mogli osiągnąć lepszą jakość życia w kraju. 

 

Nasza wielka odpowiedzialność

Najbardziej oczywistym wpływem FAKRO na społeczeństwo i jego sytuację są takie czynniki, jak transfer nowoczesnych technologii, inwestycje w infrastrukturę, inwestycje w badania i rozwój, promocja zdrowego trybu życia i szerzenie odpowiednich praktyk biznesowych. FAKRO także tworzy i utrzymuje nowe miejsca pracy, dba o rozwój zawodowy swoich pracowników, stwarza warunki do efektywnej pracy i wypoczynku. Oprócz środków do życia FAKRO oferuje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, daje poczucie rozwoju, kontaktu z ludźmi i komfortu pracy.