Kołnierze uszczelniające

Kołnierze przeznaczone są do okien o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym

Kołnierze przeznaczone są do okien o podwyższonej osi obrotu z naświe- tlem dolnym FDY-V Duet proSky oraz do połączenia okien dachowych FT_, FP_ i FY_ z oknami nieotwieranymi FX_. Kołnierze uszczelniające zapewniają szczelne połączenie okna dachowego z pokryciem w połaci dachu.

Zakres montażu w dachach o spadku: od 25° do 65° dla głębokości osadzenia V, N. Okno FDY-V Duet proSky można zespalać w poziomie.

Dobierając odpowiedni kołnierz uszczelniający do zespolenia okien FX z górnym oknem należy zsumować wysokość okna FXP i okna górnego. Następnie wybrać najbliższy, o większej wysokości kołnierz uszczelniający do odpowied- niego rodzaju pokrycia. Okna FX w połączeniu z górnym oknem mogą też być łączone w zespolenia poziome.

Kołnierze przeznaczone są do okien o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym

Dostępne są kołnierze:

  • ESV do pokryć płaskich – grubość pokrycia 10 mm (2x5mm): papa, gonty bitumiczne, łupki,
  • EZV-P do pokryć profilowanych do 45 mm: dachówka, blacha profilowana,
  • EHN-P do pokryć wysokoprofilowych do 90 mm: dachówka, blacha wy- sokoprofilowa,
  • EZV-F do dachówki płaskiej,
  • ELV do pokryć płaskich łuskowych takich jak: gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 10 mm (2 warstwy po 5 mm),
  • EGV do pokryć grubych łuskowych takich jak np: dachówka karpiówka układana w tzw. „łuskę lub koronkę”. Kołnierz EG może być stosowany do pokryć dachowych o grubości pokrycia 24÷32 mm 2x(12÷16 mm),
  • EBV-P do blachy panelowej – blacha z prefabrykowanym (systemowym) rąbkiem,
  • EH_-AT Thermo - uniwersalny kołnierz z dodatkowym ociepleniem przeznaczony do większości pokryć dachowych o wysokości profilu do 90mm (EHV-AT Thermo) i 120 mm (EHN-AT Thermo) - wyłącznie do okien FDY-V Duet proSky. Kołnierze do połączenia okien FX z oknami górnymi na specjalne zamówienie.

Elementy kołnierza

 

Przekrój i elementy kołnierza EZV-A w zespoleniu z oknem FX

1 – górny element kołnierza z materiałem dociepleniowym
2 – dolny element kołnierza z elastycznym fartuchem
3 – boczne elementy kołnierza z klinami uszczelniającymi
4 – rynienka górna odwadniająca
5 – profil podpierający dachówkę
Elementy kołnierza

 

Rozmiary kołnierzy

Gdzie kupić?