Troska o środowisko

Ekologia

Głównym surowcem wykorzystywanym w działalności FAKRO jest drewno sosnowe, którego wartość jako ekologicznego i najbardziej bezpiecznego dla zdrowia materiału budowlanego znana jest od pokoleń.

Firma pozyskuje drewno z rejonów, w których prowadzona jest planowana gospodarka leśna, co oznacza, że ilość przyrostu masy drzewnej jest większa od ilości drewna pozyskiwanego.

Młody drzewostan absorbuje kilkakrotnie więcej dwutlenku węgla od starodrzewu, stąd celowym jest odnawianie lasu. Preferowanie wyrobów z drewna, pozyskiwanego w racjonalny sposób, przyczynia się do wzrostu powierzchni lasów, jak również daje nam szansę życia w ekologicznej atmosferze.

Używane do produkcji drewno jest sezonowane oraz suszone w automatycznie sterowanych komorach do wilgotności 12 procent.
Dzięki ekologicznym piecom, zespół nowoczesnych suszarni jest ogrzewany ciepłem uzyskiwanym ze spalania poprodukcyjnych odpadów drzewnych oraz wysokoenergetycznej wierzby pochodzącej z plantacji FAKRO.Wykorzystywanie i przetwarzanie zasobów naturalnych nakłada na nas szczególną odpowiedzialność względem środowiska naturalnego.

 

Dbałość o ochronę środowiska realizujemy poprzez:
 

  • rozwój i wdrażanie wyrobów przyjaznych dla środowiska
  • stosowanie ekologicznych technologii
  • minimalizację, utylizację odpadów
  • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń
  • ograniczanie hałasu i wibracji

Firma FAKRO w związku z tym, iż jest posiadaczem certyfikatu FSC® CoC ma prawo do oznaczania produktów certyfikowanych logo FSC. Certyfikacja FSC CoC dotyczy Kontroli Pochodzenia Produktu wzdłuż łańcucha dostaw materiału drzewnego. Kupując produkty certyfikowane przyczyniają się Państwo do odpowiedzialnej gospodarki leśnej na świecie.

FAKRO troszczy się o środowisko

 

 

Deklaracja Środowiskowa EPD

We wrześniu 2018 roku drewniane okna dachowe FAKRO uzyskały świadectwo deklaracji środowiskowej III typu, EPD (Environmental Product Declaration) potwierdzającą przeprowadzenie analizy cyklu życia LCA  (Life Cycle Assessment).

Podstawą deklaracji środowiskowej jest analiza pełnego cyklu istnienia wyrobu budowlanego opracowana wg metodologii LCA. Jako obowiązującą metodę określenia charakterystyki środowiskowej wyrobu budowlanego przyjmuje się normę PN-EN 15804+A1:2014-04 oraz ISO 14025:2010

Deklaracja Środowiskowa EPD III stopnia jest najważniejszą deklaracją przedstawiającą pełny cykl życia produktu, stanowi zbiór kwantyfikowanych danych charakteryzujących energochłonność i emisje w poszczególnych fazach istnienia wyrobu.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że produkcja, wytwarzanie i użytkowanie drewnianych okien dachowych FAKRO w znikomy stopniu wpływa na środowisko naturalne i odbywa się zgodnie z przyjętymi standardami i wymogami środowiskowymi.

 EPD