Rodzaje okien dachowych

Dobór rodzaju okna

Okno obrotowe

Okno obrotowe

Okno obrotowe to podstawowy rodzaj okna dachowego, zapewniający przewietrzanie i doświetlenie pomieszczenia. Otwierane jest tylko obrotowo, maksymalnie o kąt 180° stosowany do mycia zewnętrznej szyby oraz do obsługi markizy. Okno obrotowe może być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.

 

 Zobacz więcej

 

Okno o podwyższonej osi obrotu

Okno o podwyższonej osi obrotu

Oś obrotu umieszczona jest powyżej połowy wysokości okna, przez co nawet wysoka osoba może swobodnie podejść do krawędzi okna. Okno zapewnia bardzo dobre doświetlenie i przewietrzanie oraz szeroki widok. Dolna część skrzydła pełni rolę okna klapowego, a górna stanowi dodatkowe doświetlenie. Jedyne okno dachowe na rynku, które po zamontowaniu w dachu o nachyleniu 39˚- 43˚ spełnia warunki normy DIN 5034-1, zgodnie z którymi dolna krawędź okna ma być na wys. do 95 cm, a górna krawędź okna na wys. minimum 220 cm od podłogi. Okno o podwyższonej osi obrotu otwierane jest obrotowo i blokowane do mycia przy kącie 160°. Okno może być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.

 

 Zobacz więcej

 

Okno uchylno-obrotowe

Okno uchylno-obrotowe

Okno uchylno-obrotowe oprócz doświetlenia i przewietrzania pomieszczenia zapewnia swobodny dostęp do krawędzi okna i szeroki widok na zewnątrz przez uchylone skrzydło. Otwierane jest na dwa sposoby:

  • uchylny do 45°, umożliwia swobodne podejście do okna i szeroki widok,
  • obrotowy, używany do mycia okna i obsługi markizy,

Okno uchylno-obrotowe może być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.

 

 Zobacz więcej

 

Okno balkonowe

Okno balkonowe

Okno balkonowe to nowatorskie, duże okno dachowe, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło uchylane jest płynnie do góry aż do kąta 45°. Dolne skrzydło jest wysuwane do przodu. Aby je zamknąć należy jedynie zwolnić blokady, znajdujące się przy barierkach na ościeżnicy. Boczne barierki ochrozne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. Podczas zamykania dolnego skrzydła, barierki balkonu chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu. Obsługa okna odbywa się za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części górnego skrzydła. Okno posiada wielopunktowy system zamykania, bez tradycyjnej kostki ryglującej. Po przekręceniu klamki, skrzydło ryglowane jest w dwóch bokach ościeżnicy.

 

 Zobacz więcej

 

Okno kolankowe

Okno kolankowe

Okno kolankowe montowane jest w ścianie pionowej w zespoleniu z oknami dachowymi. Zapewnia to bardzo dobre doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia oraz znacznie zwiększa kontakt wzrokowy z otoczeniem. Otwierane jest uchylnie lub rozwiernie (BD_) i uchylnie (BVP). Okno BXP jest nieotwierane. Okna kolankowe mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne.

 

 Zobacz więcej

 

Okno wyłazowe termoizolacyjne

Okno wyłazowe termoizolacyjne

Okno wyłazowe termoizolacyjne to łatwe i bezpieczne wyjście na dach z pomieszczeń mieszkalnych. Zapewnia również doświetlenie i umożliwia przewietrzanie pomieszczenia. Otwierany jest uchylnie na bok o kąt 90° na prawą (FWR) lub lewą stronę (FWL). Wyłaz termoizolacyjny może być wyposażony w akcesoria wewnętrzne identyczne jak do okien dachowych.

 

 Zobacz więcej