Rodzaje okien dachowych

Dobór rodzaju okien

 

Okna obrotowe

Okna obrotowe

 

Okna obrotowe to podstawowy rodzaj
okien dachowych, zapewniający
przewietrzanie i doświetlenie pomieszczenia. Otwierane są tylko obrotowo, maksymalnie o kąt 180° stosowany do mycia zewnętrznej szyby oraz do obsługi markizy. Okna obrotowe mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.

Okna obrotowe

 Okno o podwyższonej osi obrotu

 Okno o podwyższonej osi obrotu

 

Oś obrotu umieszczona jest powyżej połowy wysokości okna, przez co nawet wysoka osoba może swobodnie podejść do krawędzi okna. Okno zapewnia bardzo dobre doświetlenie i przewietrzanie oraz szeroki widok. Dolna część skrzydła pełni rolę okna klapowego, a górna stanowi dodatkowe doświetlenie. Jedyne okno dachowe na rynku, które po zamontowaniu w dachu o nachyleniu 39˚- 43˚ spełnia warunki normy DIN 5034-1, zgodnie z którymi dolna krawędź okna ma być na wys. do 95 cm, a górna krawędź okna na wys. minimum 220 cm od podłogi. Okno o podwyższonej osi obrotu otwierane jest obrotowo i blokowane do mycia przy kącie 160°. Okno może być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.

Okno o podwyższonej osi obrotu

Okno o podwyższonej
osi obrotu z naświetlem dolnym

Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym

 

W jednej ościeżnicy okna FDY-V umieszczone są dwa skrzydła. Górne otwierane jest obrotowo, a oś obrotu znajduje się powyżej połowy wysokości okna. Skrzydło dolne jest nieotwierane i wyposażone w bezpieczną szybę laminowaną. Okno zastępuje tradycyjne zespolenie dwóch okien w pionie oferując doskonałe doświetlenie, bardzo dobre przewietrzenie oraz ogromne pole widzenia. Jedyne okno dachowe na rynku, które po zamontowaniu w dachu o nachyleniu 30˚- 43˚ spełnia warunki normy DIN 5034-1, zgodnie z którymi dolna krawędź okna ma być na wys. do 95 cm, a górna krawędź okna na wys. minimum 220 cm od podłogi. Skrzydło górne otwierane jest obrotowo i blokowane do mycia przy kącie 160°. Okno może być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.

Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym

 

Okna uchylno-obrotowe

Okna uchylno-obrotowe

 

Okna uchylno-obrotowe oprócz doświetlenia i przewietrzania pomieszczenia zapewniają swobodny dostęp do krawędzi okna i szeroki widok na zewnątrz przez uchylone skrzydło. Otwierane są na dwa sposoby:

  • uchylny do 35°, umożliwia swobodne podejście do okna i szeroki widok,
  • obrotowy, używany do mycia okna i obsługi markizy,

Okna uchylno-obrotowe mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.

Okna uchylno-obrotowe

Okno panoramiczne

Okno panoramiczne

 

Okna panoramiczne charakteryzują się dużymi rozmiarami zapewniając dobre doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia oraz dużym kątem uchylenia skrzydła, co umożliwia wyjście na dach.

  • uchylny do 40°, pozwala na swobodne podejście do okna oraz nieograniczony widok na zewnątrz,
  • uchylny do 68°, duże rozmiary okien oraz duży kąt uchylenia skrzydła umożliwia wygodne wyjście na dach lub może służyć do celów ewakuacyjnych,
  • obrotowy, używany do mycia okna i obsługi markizy,

Okna panoramiczne mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne.

Okno panoramiczne

Okno balkonowe

Okno balkonowe

 

Okno balkonowe to nowatorskie, duże okno dachowe, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło uchylane jest płynnie do góry aż do kąta 45°. Dolne skrzydło jest wysuwane do przodu. Aby je zamknąć należy jedynie zwolnić blokady, znajdujące się przy barierkach na ościeżnicy. Boczne barierki ochrozne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. Podczas zamykania dolnego skrzydła, barierki balkonu chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu. Obsługa okna odbywa się za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części górnego skrzydła. Okno posiada wielopunktowy system zamykania, bez tradycyjnej kostki ryglującej. Po przekręceniu klamki, skrzydło ryglowane jest w dwóch bokach ościeżnicy.

Okno balkonowe

 

Okna kolankowe

Okna kolankowe

 

Okna kolankowe montowane są w ścianie pionowej w zespoleniu z oknami dachowymi. Zapewnia to bardzo dobre doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia oraz znacznie zwiększa kontakt wzrokowy z otoczeniem. Otwierane są uchylnie lub rozwiernie (BD_) i uchylnie (BVP). Okno BXP jest nieotwierane. Okna kolankowe mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne.

Okna kolankowe

Okno wyłazowe termoizolacyjne

Okno wyłazowe termoizolacyjne

 

Okna wyłazowe termoizolacyjne to łatwe i bezpieczne wyjście na dach z pomieszczeń mieszkalnych. Zapewniają również doświetlenie i umożliwiają przewietrzanie pomieszczenia. Otwierane są uchylnie na bok o kąt 90° na prawą (FWR) lub lewą stronę (FWL). Wyłazy termoizolacyjne mogą być wyposażone w akcesoria wewnętrzne identyczne jak do okien dachowych.

Okno wyłazowe termoizolacyjne