Łatwy i uniwersalny system montażu

Łatwy i uniwersalny system montażu

Głęboki montaż

Ważnym elementem w poprawnym działaniu okien dachowych jest ich montaż. Już od ponad 10 lat firma oferuje kątowniki pozwalające na montaż okna zarówno na łatach, jak i na krokwiach w połaci dachowej, na trzech różnych głębokościach. „Wyższy” montaż okna na poziomie N (+3cm) wraz z kołnierzem uszczelniającym Thermo powoduje, że okno dachowe bardziej wystaje ponad połać dachu. Okna zamontowane wyżej niż standardowa głębokość montażu lepiej spełniają swoje funkcje podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, w rejonach o obfitych opadach śniegu. Natomiast głębsze wpuszczenie okna w konstrukcję dachu pozwala na ograniczenie strat energii cieplnej oraz poprawę estetyki całego dachu.

 

 

Montaż okien dachowych FAKRO to systemowe rozwiązanie pozwalające łatwo i kompleksowo zainstalować okno w połaci dachowej. Stosowanie specjalnych pakietów kołnierzy izolacyjnych XDK pozwala na szybkie i poprawne wykonanie izolacji termicznej, paroszczelnej i paroprzepuszczalnej wokół okna, co jest gwarancją spełniania wszystkich funkcji okna.

Łatwy montaż produktów FAKRO

 

Dwa sposoby montażu okna dachowego:

 

Montaż na krokwiach

Montaż na krokwiach

Montaż na łatach

Montaż na łatach

 

 

Trzy głębokości montażu okna dachowego:

Montaż na głębokości +3cm

N

Montaż na głębokości +3cm

Montaż na głębokości 0cm

V

Montaż na głębokości 0cm

Montaż na głębokości -3cm

J

Montaż na głębokości -3cm

 

 

 

  Unikalny system topSafe