Piknik Naukowy w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

Po raz kolejny byliśmy partnerem Pikniku Naukowego w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk. Piknik odbył się już po raz dziewiąty. Głównym celem wydarzenia jest chęć rozbudzenia zainteresowań technicznych wśród uczniów i wspieranie ich w zakresie samodzielnego wykonywania projektów i rozwijania ich pasji. Uczestnicy Pikniku zaprezentowali ponad 20 prac w czterech kategoriach: Informatyka, Elektronika/Elektrotechnika, Automatyka/Robotyka, Multimedia. Nasi pracownicy również w tej edycji zasiadali w komisjach oceniających projekty. Najlepsze prace zostały nagrodzone, a wyróżnienia wręczył obecny na wydarzeniu Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Wszystkim autorom zwycięskich prac gratulujemy.

Piknik Naukowy w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu