Porady


OKNA DACHOWE

 • w przypadku okien dachowych, tabliczka znamionowa znajduje się na skrzydle okna, w prawym górnym rogu i jest widoczna po otwarciu okna. 

 

Tabliczka znamionowa w oknach dachowych

 

- nazwa produktu/typ
- rozmiar
- numer tabliczki znamionowej

 

OKNA DO DACHÓW PŁASKICH

Zobacz na poniższym filmiku, gdzie znaleźć tabliczkę znamionową w oknach do dachów płaskich (modele DR_, DE_, DM_, DS_ i DX_).  

 

SCHODY STRYCHOWE

W schodach strychowych FAKRO tabliczka znamionowa znajduje się na wewnętrznej części przedniego, krótszego elementu skrzynki, w lewym górnym rogu:

 • tabliczka schodów wypalana laserowo - schody produkowane od sierpnia 2014r.

 

Tabliczka znamionowa

a - typ schodów
b - rozmiar
c - numer tabliczki znamionowej 

 

Tabliczka znamionowa

 

 

 •  aluminiowa tabliczka schodów ognioodpornych - schody produkowane od sierpnia 2014r.

 

Tabliczka znamionowa

 

a - typ schodów
b - rozmiar
c - numer tabliczki znamionowej
d - klasa odporności ogniowej
e - rozmiar w świetle skrzynki

 

 • tabliczka aluminiowa wszystkich modeli schodów –  schody produkowane do sierpnia 2014r.

 

Tabliczka znamionowa

 

a - typ schodów
b - rozmiar
c - numer tabliczki znamionowej
d -  rozmiar w świetle skrzynki      

(w przypadku schodów ognioodpornych na tabliczce znamionowej umieszczono dodatkowo wymiary wewnętrzne skrzynki) 

 

 

Tabliczka znamionowa

 

Dokładne umiejscowienie tabliczek znamionowych na produktach FAKRO znajdziesz TUTAJ.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Serwisem FAKRO.

 


Blokowanie i mycie okna dachowego

Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien dachowych FAKRO, należy co pewien czas myć je i poddawać konserwacji. Nie należy stosować środków łatwopalnych szczególnie w przypadku okien PVC (PTP, PPP).

Konstrukcja zawiasu zastosowana w oknach dachowych FAKRO umożliwia obrót skrzydła o 180°, co pozwala na wygodne umycie szyby zewnętrznej w oknach:

 • obrotowych FTP, FTU, PTP, 
 • uchylno-obrotowych FPP, PPP i FEP.

W oknach o podwyższonej osi obrotu skrzydło do mycia blokowane jest przez zasuwkę przy kącie 160°.

 


Malowanie lakierem okien dachowych

Konserwacja bieżąca:

Aby przedłużyć trwałość powłok malarsko-lakierniczych należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić konserwację tych powłok w sposób następujący:

 • przemyć powłokę czystą wodą lub z dodatkiem łagodnego detergentu w celu usunięcia kurzu, nie stosować płynów zawierających amoniak,
 • przy malowaniu okien należy uważać aby nie zamalować uszczelek,
 • renowację powłok malarsko-lakierniczych w warunkach normalnych należy przeprowadzić co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji.

Ewentualne miejsca uszkodzeń mechanicznych (powstałych w czasie użytkowanianie nie z winy producenta) zabezpieczyć w następujący sposób:

 • oczyścić papierem ściernym o granulacji 180-220 lub średniej grubości gąbką ścierną tylko miejsca uszkodzone,
 • oczyszczone miejsca należy oczyścić np. odkurzyć,
 • na oczyszczone miejsca nanieść dwie warstwy lakieru wodorozcieńczalnego lub farby kryjącej wodorozcieńczalnej w zależności od sposobu wykończenia.

ksploatacja okien drewnianych:

 • w przypadku stosowania taśm lub folii klejących należy zwracać uwagę na fakt, aby nie wchodziły w reakcję z powłoką. Taśmę klejącą należy usunąć natychmiast po montażu, zwracając uwagę aby przy jej odciągnięciu nie uszkodzić powłoki np. narzędziem,
 • budynki będące w trakcie budowy muszą być dostatecznie wietrzone, aby zapobiec nadmiernemu zawilgoceniu drewnianych elementów budowlanych. Zawilgocenie może prowadzić do zakłóceń działania ruchomych części, jak też do pogorszenia jakości powłoki i pęknięcia drewna.
Firma FAKRO posiada w swojej ofercie zestawy naprawcze dedykowane do pielęgnacji, napraw powłoki lakierniczej w zależności od rodzaju okna dachowego:
 • zestaw XMP – do okien drewnianych w kolorze sosny,
 • zestaw XMU – do okien drewnianych w kolorze białym.

 

XMPzestaw XMP

XMUzestaw XMU

 

Zestawy konserwacyjne dostępne są w sklepie internetowym FAKRO.

 


Producent informuje, że w przypadku, gdy parametry powietrza – (wilgotność oraz temperatura wew.) osiągają tzw. punkt rosy, może nastąpić zjawisko okresowej kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach szyb. Zjawisko to może wystąpić wyłącznie przy niewystarczającej wentylacji pomieszczenia co wiąże się z nadmierną wilgotnością powietrza. Zalecane jest aby właściwie wietrzyć i ogrzewać pomieszczenie.

Efekt kondensacji na zewnętrznej powierzchni szyby świadczy o wysokiej jakości szkła izolacyjnego (dobrej izolacyjności termicznej) i w żadnym wypadku nie świadczy o wadliwości produktu.


Smarowanie zawiasów w oknach dachowych

Co rok zawiasy w oknach dachowych należy smarować smarem.

Firma FAKRO posiada w swojej ofercie płynny smar XMS przeznaczony do smarowania i konserwacji okuć, zawiasów i elementów ruchomych okien FPP, FHP, FGH.

Produkt dostępny w sklepie internetowym FAKRO.

Płynny smar do okuć


Usuwanie liści z kołnierza

Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody deszczowej.

Dodatkowo zaleca się usunięcie śniegu i lodu nagromadzonego wokół okna w celu umożliwienia swobodnego odpływu wody z topniejącego śniegu.


Gotowanie, zmywanie naczyń, kąpiel, podlewanie kwiatów, oddychanie itp. to czynności, które powodują, że w pomieszczeniach wytwarzana jest para wodna. Powinna być ona odprowadzana wraz ze zużytym powietrzem przez kratki wentylacyjne, natomiast napływ świeżego powietrza do pomieszczeń powinny zapewniać specjalne nawiewniki, uchylanie lub rozszcelnianie okien. Szczególnie ważne jest częste wietrzenie nowych mieszkań i budynków, gdzie dodatkowa wilgoć pochodzi z nowych tynków, tapet, murów etc.

Wpływ wentylacji w pomieszczeniu

 


Działanie kondensacji

Kondensacja to skraplanie się pary wodnej. Zjawisko to występuje w miejsach, gdzie ciepłe i wilgotne powietrze styka się z zimnymi powierzchniami. Można je zaobserwować w czasie deszczu na wewnętrznych stronach szyb samochodowych lub na okularach – zimą, po wejściu do ciepłego pomieszczenia.

Okno dachowe ze względu na swoje usytuowanie i charakter jest miejscem gdzie najwcześniej pojawia się zjawisko kondensacji pary wodnej co jest sygnałem, że w pomieszczeniu panuje zbyt duży poziom wilgoci.


Ograniczenie występowania zjawiska kondensacji

Najważniejsza dla ograniczenia kondensacji jest prawidłowo działająca wentylacja. Aby zapewnić sprawne usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia, musi być zapewniony stały dopływ powietrza świeżego, poprzez rozszczelnianie okien lub otwarcie nawiewników.

Kondensację na szybie ograniczyć można również przez prawidłową instalację grzejników (bezpośrednio pod oknem), jak również wykonanie szpalety pod oknem w pionie. Jeśli chcemy pod oknem umieścić parapet, należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny między parapetem a ścianą.


Nawiewnik w oknach dachowych

Nawiewnik montowany w oknach FAKRO gwarantuje stały regulowany napływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie. Konstrukcja klamki umożliwia trzystopniowe ryglowanie, co pozwala na pozostawienie szczelin w celu umożliwienia większego napływu świeżego powietrza do pomieszczenia. Zasuwka górna zapewnia zablokowanie okna w pozycji uchylenia. 

Wszystkie okna FAKRO wyposażone są w bardzo "ciepłe" szyby, o współczynniku Ug= 1,1 W/m2K lub lepszym.