Formularz zgłoszeniowy

Informacja o Administatorze danych

* Oznacza pola wymagane.

** Numer OS, czyli numer oferty na okna Innoview. Numer OS znajduje się jest w lewym górnym rogu oferty OS.

*** Numer PZZ, czyli numer potwierdzenia złożenia zamówienia na bramy Innoview, Numer PZZ znajduje się w prawym górnym rogu dokumentu „Potwierdzenie złożenia zamówienia”.

Adres (zgodny z danymi na dowodzie zakupu)
Skan dowodu zakupu