Udostępnij

FAKRO podczas Regionalnego Forum Inżynierskiego

FAKRO podczas Regionalnego Forum Inżynierskiego

 

FAKRO gości na ważnych wydarzeniach branżowych. Tym razem nie zabrakło nas podczas IV Forum Inżynierskim w Uniejowie.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 uczestników. Tematem przewodnim Forum był: „Inżynier budownictwa – wolny zawód z troską o przeszłość, z dbałością o dziś, ze spojrzeniem w nowoczesne jutro”. Wygłoszono 14 interesujących wykładów, ujętych w pięciu panelach, zakończonych dyskusjami. Firmę FAKRO reprezentował Bogdan Basta, młodszy specjalista ds. współpracy z wykonawcami.

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktualną ofertę produktową oraz nową generację – okna GREENVIEW. Dostrzegł także potrzebę integracji sektora edukacji z rynkiem pracy – reagowanie na potrzeby branży powinno znaleźć odzwierciedlenie w szkolnictwie zawodowym. Dzięki temu przyszli inżynierównie będą spełniali oczekiwania potencjalnych pracodawców.  

Forum odbyło się w dniach 24-25 listopada br.

Gospodarzem wydarzenia była Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Forum rokrocznie organizowane jest z inicjatywy Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Tegoroczne Forum zostało objęte honorowym patronatem: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.