Informator Architekta - FAKRO

Informator Architekta

Informator Architekta zawiera wymogi prawne zawarte w Warunkach Technicznych dotyczące produktów FAKRO oraz wytyczne dla projektowania oddymiania budynków określone w normach. Zawarte zagadnienia to: zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, wyjście na dach, doświetlenie pomieszczeń, wysokość montażu okien, wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii oraz ochroną przeciwsłoneczną. Informator Architekta zawiera wytyczne do projektowania otworów montażowych okien dachowych FAKRO oraz tabele z wykazem kąta nachylenia dachu podawanego w stopniach i wartościach procentowych.

Informator