Klapa dymowa FSR

Klapa dymowa FSR jest przeznaczona do odprowadzania z wnętrza budynku ciepła i dymu powstałych podczas pożaru. Podczas normalnych warunków eksploatacji, klapa służy do przewietrzania i doświetlenia pomieszczenia. Posiada siłownik elektryczny (24V), który po podłączeniu do systemu sterowania umożliwia otwieranie i zamykanie klapy. Wraz z czujnikami dymu oraz przyciskami alarmowymi klapa FSR tworzy tzw. grawitacyjny zestaw odprowadzania dymu i ciepła. Klapa dymowa FSR spełnia wymagania normy PN EN 12101-2 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

Zalecana jest do zastosowania w grawitacyjnych systemach oddymiania wg wyliczeń powierzchni oddymiania zgodnie z normą VdS 2221:2001-08(01): „Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie”.

Klapa FSR wyposażona jest fabrycznie w siłownik łańcuchowy, co (poza zablokowaniem zaczepu skrzydła z łańcuchem siłownika) eliminuje montaż siłownika.

 

Klapa dymowa FSR

Właściwości użytkowe:

Powierzchnia geometryczna, Av [m2] Rozmiar klapy [cm]
0,497 78x78 (23)
0,637 78x98 (05)
0,777 78x118 (06)
0,931 78x140 (07)
0,611 94x78 (24)
0,783 94x98 (15)
0,955 94x118 (08)
1,144 94x140 (09)
1,316 94x160 (80)
0,753 114x78 (25)
0,965 114x98 (20)
1,177 114x118 (10)
1,41 114x140 (11)
0,895 134x78 (26)
1,147 134x98 (12)
1,399 134x118 (18)
1,676 134x140 (17)

Charakterystyka

Klapa oddymiająca FSR

  • osiągnięte klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300;
  • zastosowany w klapie siłownik elektryczny umożliwia otwarcie skrzydła o kąt 90° w 60 sekund pod pełnym obciążeniem;
  • zakres kąta montażu klapy FSR wynosi 15º – 90º;
  • wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym;
  • 5 lat gwarancji.

 

 

Instrukcje i wsparcie

 

 Instrukcja montażu:

 Instrukcja użytkowania:

 ​Filmowe instrukcje

 ​Wsparcie