Certyfikacja

Certyfikaty

Wszystkie produkty FAKRO objęte wymaganiami europejskich norm zharmonizowanych znakowane są znakiem CE, a deklarowane parametry potwierdzone są badaniami wykonanymi przez niezależne notyfikowane laboratoria.
Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych wyrobów jest posiadanie ponad dwudziestu prestiżowych certyfikatów, w ramach których odbywają się regularne zewnętrzne audyty kontrolne.
FIRES The Experts on Fire Safety FIRES The Experts
on Fire Safety
Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość produktów - FAKRO CEKAL Paris Centroseprobud  Kijev Centroseprobud 
Kijev
LAB LAB Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość produktów - FAKRO CSTB Paris IFT Rosenheim IFT Rosenheim
British Board  Of Agrement British Board 
Of Agrement
Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość produktów - FAKRO  Energy Star ITB  Warszawa ITB  Warszawa
Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość produktów - FAKRO Insulating Glass
Manufacturers Aliance
       

 

Certyfikaty potwierdzają wysoką jakość produktów - FAKRO

 


Nasze okna produkowane są z drewna pochodzącego ze zrównoważonych zasobów leśnych oraz innych kontrolowanych źródeł. Pytaj o certyfikowane produkty FSC® z naszej oferty.