Jakość produktów FAKRO

System jakości

System jakości funkcjonujący w firmie FAKRO integruje wszystkie działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów, zgodnej z oczekiwaniami klientów, wymaganiami norm europejskich i wymaganiami różnych jednostek certyfikujących.

Nowoczesne technologie, zastosowanie skutecznych metod, narzędzi i technik zarządzania produkcją, jednolite procedury działania, szkolenia pracowników, ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania i warunków pracy zapewniają niezmienną, wysoką jakość oferowanych produktów.

Kontrola jakości to nieodłączny element procesu produkcyjnego. Jakość wyrobów weryfikowana jest na wszystkich etapach produkcji w ramach samokontroli przeprowadzanej przez pracowników produkcyjnych, w ramach kontroli przeprowadzanej przez dział kontroli jakości jak i niezależnej kontroli przeprowadzanej okresowo przez różne jednostki certyfikacyjne.

We własnych laboratoriach firmy przeprowadza się ponad 70 różnych badań kontrolno-pomiarowych pozwalających na bieżące monitorowanie jakości oferowanych produktów. Badania te prowadzone są na wszystkich materiałach przychodzących, podzespołach w czasie produkcji, jak również na wyrobach gotowych.

Laboratoria, wyposażone w komorę wietrzną, deszczownię oraz komorę niskich temperatur, pozwalają na wykonanie testów w skrajnych warunkach klimatycznych.

Cały system jakości funkcjonujący w firmie FAKRO ma na celu zapewnienie jakości i powtarzalności produkowanych wyrobów oraz zwiększenie zaufania i zadowolenia naszych klientów.