Zyskaj więcej - formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy

Informacja o Administatorze danych

* Oznacza pola wymagane.
**Numer OS, czyli numer oferty na okna Innoview. Numer OS znajduje się jest w lewym górnym rogu oferty OS.
***Numer PZZ, czyli numer potwierdzenia złożenia zamówienia na bramy Innoview, Numer PZZ znajduje się w prawym górnym rogu dokumentu „Potwierdzenie złożenia zamówienia”.

Adres (zgodny z danymi na dowodzie zakupu)
Skan bonu uprawniającego do udziału w promocji
Skan dowodu zakupu