Ulga termomodernizacyjna - FAKRO

Ulga termomodernizacyjna

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę z ulgą termomodernizacyjną. W ramach nowej ulgi podatkowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., będzie można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł.

Pobierz ustawę 

Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać – pod pewnymi warunkami – wszyscy podatnicy podatku PIT (opłacający podatek według skali podatkowej zarówno według stawki 18, jak i 32%, 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym wymianę kotłów na paliwa stałe oraz wymianę okien.

29 grudnia 2018r. w Dzienniku Ustaw pojawił się szczegółowy wykaz materiałów i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dla nas najważniejszy jest zapis dotyczący wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okien pionowych, okien połaciowych wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnej stolarki zewnętrznej razem z usługą wymiany.

Pobierz rozporządzenie 

 

Ulga termomodernizacyjna