Udostępnij

ZIELONE PUNKTY – kreatywność drzemie w zespole FAKRO!

W 2005 roku w FAKRO rozpoczęto realizację programu zgłaszania pomysłów, premiującego pomysły pracowników. Kilka dni temu w nowosądeckiej siedzibie firmy odbyło się kolejne podsumowanie edycji 2016. Wyniki, potwierdzają jubileuszowe hasło FAKRO „25 lat innowacyjności”.

Przez 11 lat w ramach programu zgłaszania pomysłów został wypracowany model jego funkcjonowania. Nie jest to zatem jednorazowa inicjatywa, tylko systemowe rozwiązanie, w którym ustandaryzowane są zasady zgłaszania, opiniowania, wdrażania i nagradzania pomysłów. Warto dodać, że program ten jest ściśle związany z naszym Systemem Produkcji FAKRO, który jest oparty o filozofię zarządzania Lean Manufacturing. Jednym z ważniejszych elementów tego systemu jest ciągłe doskonalenie – wyjaśnia Wojciech Klimek, dyrektor Produkcji FAKRO.

Pracownicy FAKRO przez cały rok zgłaszają swoje pomysły, służące usprawnieniu miejsc pracy oraz doskonaleniu samych produktów. Zgłoszenie pomysłów w ramach programu Zielone Punkty, spaja oraz integruje ze sobą zespół pracowników. To doskonały sposób na zmotywowanie zespołu do twórczego myślenia. Dla samych pracowników, to źródło satysfakcji oraz poczucie sprawstwa i wpływu na rozwój firmy – komentuje Bożena Damasiewicz, dyrektor Biura Zarządu FAKRO.

Coroczne statystyki pokazują, że program zgłaszania pomysłów ZIELONE PUNKTY cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracowników FAKRO. Na początku zgłaszano ok. 200 pomysłów rocznie, po ponad 10 latach skala znacząco zmieniła się. W 2016 roku zgłoszono aż 1236 pomysłów. Prawie 700 z nich już wdrożono, a reszta jest w toku realizacji. Rozwiązania przyczyniają się do wzrostu innowacyjności firmy oraz generują oszczędności.

W 2016 roku największą pomysłowością wykazał się Mariusz Sułowicz, którego kreatywność dotyczyła kilku obszarów działalności firmy. Pomysły zgłaszane przez tego pracownika dotyczyły m.in. usprawnienia pracy, poprawy ergonomii, BHP, Systemu 5S czy eliminacji marnotrawstwa.

Nasza firma zachęca swoich pracowników do innowacyjności i zaangażowania poprzez ciągłe usprawnianie swojego miejsca i sposobu pracy. Pomysły zgłaszane przez pracowników jednego wydziału czy zakładu są następnie, za pomocą tzw. „Kart Kaizen”, rozpowszechniane w pozostałych zakładach produkcyjnych. W ten sposób zapewniamy tzw. „transfer dobrych rozwiązań” – uzupełnia Grzegorz Cisoń, kierownik zespołu ds. Organizacji Produkcji oraz koordynator programu w zakładach produkcyjnych.

Jak zapisano w Kodeksie Etyki FAKRO (…) nawet kilka drobnych pomysłów rocznie zgłoszonych przez każdego pracownika tworzy efekt skali, który może zmieniać oblicze naszej firmy.

Podczas spotkania podsumowującego projekt odbyło się kwartalne losowanie 20 nagród, wśród nich: smartwatche, vouchery do term w Bukowinie oraz Sądeckie Bony Zakupowe. Ideą systemu nie jest jednak konkurs i nagrody, ale realny wpływ na poprawę miejsc pracy – komentuje dyrektor Wojciech Klimek.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że kolejna edycja również będzie cieszyć się tak ogromnym zainteresowaniem. W zespole FAKRO drzemie olbrzymi potencjał i kreatywność – podsumowuje Witold Sadecki, koordynator programu ZIELONE PUNKTY.