Udostępnij

Zielone FAKRO z ekologicznym certyfikatem

Zielone FAKRO z ekologicznym certyfikatem

 

 

Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz więcej branż podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom globalnego ocieplenia. Dotyczy to także sektora budowlanego, który w Polsce, jak wynika z analiz, odpowiada za ponad jedną trzecią emisji CO2. Jednym ze sposobów na ograniczenie negatywnego wpływu branży budowlanej na środowisko jest wykorzystanie wyrobów budowlanych, których produkcja i użytkowanie w jak najmniejszym stopniu wpływa na stan przyrody i klimatu. Produkty FAKRO wpisują się w ten – już nie trend, a standard – są niskoemisyjne, energooszczędne i ekologiczne. Potwierdzeniem tych działań jest uzyskanie przez FAKRO deklaracji środowiskowych dla naszych wyrobów.

Deklaracje środowiskowe produktu znane pod nazwą EPD lub deklaracje typu III stanowią rodzaj świadectwa określającego stopień oddziaływania wyrobu na środowisko podczas całego cyklu życia produktu, a więc od pozyskania surowca, poprzez produkcję, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. Deklaracja EPD jest również dokumentem prezentującym sumę emisji gazów cieplarnianych (ślad węglowy) produktu.

Deklaracje środowiskowe można więc porównać do certyfikatu potwierdzającego ekologiczny charakter wyrobu budowlanego. Stanowią jasny sygnał dla naszych Partnerów, że jako firma odpowiedzialna społecznie i środowiskowo działamy w sposób zrównoważony, mamy na uwadze ograniczanie emisji CO2, dbamy o optymalne zużycie surowców w toku produkcji czy racjonalne wykorzystanie zasobów takich jak energia czy woda.

Wybór naszych produktów, posiadających certyfikaty EPD pozwala inwestorom i deweloperom na uzyskanie dodatkowych punktów podczas ubiegania się o przyznanie ich obiektom certyfikatów zrównoważonego budownictwa. Dodatkowo deklaracje pozwalają inwestorom na porównanie ofert producentów oraz podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich prowadzących do redukcji wpływu całego budynku na środowisko naturalne.

Podejmując decyzję o zakupie produktów FAKRO wybieramy komfort mieszkania, funkcjonalność, piękny design oraz – co bardzo ważne, szczególnie dla przyszłych pokoleń – niskoemisyjne, energooszczędne i ekologiczne rozwiązania. Dzięki temu klient indywidualny zyskuje satysfakcję oraz zadowolenie, wybierając markę, której polityka jest zgodna z jego ideologią. Natomiast inwestor, stawia na produkty wysokiej jakości, które dodatkowo pozwolą mu usprawnić proces analizy wpływu na środowisko i wyliczenie śladu węglowego całego budynku, spełniając przy tym kryteria zrównoważonego budownictwa.

FAKRO jako firma produkująca wyroby budowlane przyczynia się do zrównoważonego budownictwa oferując produkty, które już na etapie projektowania są ekologiczne. Wybieramy surowce pochodzące ze zrównoważonych upraw. Nasze drewniane okna produkowane są z drewna sosnowego posiadającego certyfikat FSC. Oznacza to zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, nieprzekraczające poziomu, który trwale uniemożliwi ich odnowienie. Procesy logistyczne i łańcuch dostaw surowców jest przez nas weryfikowany pod kątem spełniania kryteriów ESG, jest więc również zrównoważony. W toku produkcji wykorzystujemy materiały z recyklingu. Konkretnym wskazaniem takiego działania jest wykorzystanie profilu PVC w oferowanych przez nas oknach dachowych aluminiowo-tworzywowych, który pozyskujemy z naszych odpadów. W procesie produkcji wykorzystujemy zrównoważone surowce i energię ze źródeł odnawialnych. Nasza instalacja fotowoltaiczna jest jedną z największych instalacji dachowych w Polsce. Opakowania naszych produktów to głównie tektura pochodząca z recyklingu. Opakowania te nadają się w 100% do ponownego przetworzenia.

Wyroby budowlane FAKRO powstają więc w sposób zrównoważony z troską o środowisko naturalne. Zapewniamy długoletnią żywotność naszych produktów, możliwość ich naprawy a po ich demontażu możliwość recyklingu. Wszystko to przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zmniejszania ilości śladu węglowego w całym budynku.

Proekologiczne rozwiązania oraz inicjatywy były podejmowane przez FAKRO od początku powstania firmy. Oferowanie ekologicznych i  energooszczędnych produktów oraz promowanie idei ESG to jeden z kluczowych celów strategii zrównoważonego rozwoju FAKRO, nazywanej mianem GO GREEN. Te i inne działania opisane zostały w naszym pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju „Razem w zieloną przyszłość”.