Udostępnij

Raport Zrównoważonego Rozwoju FAKRO jednym z najlepszych w Polsce!

Raport Zrównoważonego Rozwoju FAKRO jednym z najlepszych w Polsce!Raport Zrównoważonego Rozwoju FAKRO „Razem w zieloną przyszłość” został nagrodzony w 17. edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Paweł Dziekoński, wiceprezes FAKRO, odebrał nagrodę specjalną, przyznaną przez internautów.

 

Celem konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG oraz wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze. Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących organizacji oraz ich dialogu z interesariuszami.

 

Docenienie raportu ESG FAKRO, to radość dla całego zespołu projektowego oraz pracowników zaangażowanych we współtworzenie jego treści. Nagroda internautów pokazuje, że nasz „zielony” przekaz dociera do szerokiego grona odbiorców. Wszystkim partnerom, pracownikom i przyjaciołom, którzy oddali na nas głos serdecznie dziękujemy.

 

Zgłoszone do konkursu publikacje podawane są ocenia na bazie ustalonych kryteriów. Jury konkursowe złożone jest z ekspertów z zakresu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju.

 

Do siedemnastej edycji  konkursu zgłoszono rekordową liczbę 87 publikacji.

Raport Zrównoważonego Rozwoju FAKRO jednym z najlepszych w Polsce!

 

Warto przypomnieć, że dobre praktyki FAKRO zostały ujęte w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowanym i publikowanym corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.