Udostępnij

FAKRO z podwójną nagrodą w konkursie „Pracodawca Jutra”

FAKRO z podwójną nagrodą w konkursie „Pracodawca Jutra”

 

FAKRO otrzymało podwójną nagrodę w konkursie „Pracodawca Jutra”. Pierwsza nagroda została przyznana za realizację inicjatywy pt. „W FAKRO rozwijamy talenty” w kategorii „Rozwój Pracownika” w segmencie „średni i duży przedsiębiorca”. Firma otrzymała również nagrodę branżową Sektorowych Rad ds. Kompetencji za działania na rzecz rozwoju pracowników.

Tegoroczna edycja konkursu Pracodawca Jutra obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W kategorii „Rozwój Pracownika” kapituła wzięła pod uwagę m.in. pomoc pracownikom w rozwoju zawodowym, inwestycję w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników, czy rozwój kompetencji miękkich.

W imieniu Zarządu i Pracowników FAKRO bardzo dziękuję za nagrodę w kategorii „Rozwój Pracownika”. Rozwój jest jedna z naszych fundamentalnych wartości firmowych. Cieszy nas fakt, że nasz zespół nieprzerwanie pragnie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a my skutecznie odpowiadamy na tę potrzebę. Możliwość rozwoju jest dla naszych pracowników bardzo ważna.
Z pewnością jest to czynnik motywacyjny oraz zwiększający zaangażowanie w pracę. Dziękujemy za docenienie aktywności firmy FAKRO w tym obszarze
– komentuje Paweł Muszyński, Dyrektor Regionalny, który w imieniu FAKRO odebrał nagrody.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją - czyli działań, które polegają na pobudzeniu świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, działaniach umożliwiających nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji.

Działania związane z rozwojem pracowników są wpisane w politykę naszej organizacji. Podnoszenie kwalifikacji pracowników wpływa na ich nastawienie względem pracodawcy. Pracownicy cenią pracodawców, którzy inwestują w ich rozwój. Dzięki temu zwiększają swoją zawodową atrakcyjność, utożsamiają się z firmą, czują się jej ważną częścią. To niezaprzeczalne atuty, które wpływają na budowanie i promowanie marki dobrego i stabilnego pracodawcy jakim jest FAKRO – podsumowuje Halina Podgórny, Dyrektor Personalny FAKRO.

Konkurs został zorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” była partnerem tegorocznej edycji.

Uroczysta gala odbyła się 12 grudnia w Warszawie.