Udostępnij

FAKRO organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Zawodowych

Dyrektorzy 60 szkół zawodowych z Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz przedstawiciele branży budowlanej po raz siódmy spotkali się w nowosądeckiej siedzibie firmy FAKRO aby wspólnie rozmawiać o kształceniu zawodowym w naszym kraju. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Zawodowych odbyła się pod hasłem „Zmiany w systemie oświaty – zakres zmian w szkolnictwie zawodowym oraz doskonalenie warsztatu pracy dyrektora szkoły zawodowej” w dniach od 29 marca do 1 kwietnia br. Organizatorem była firma FAKRO – światowy wicelider w produkcji okien dachowych i schodów strychowych.

Jednym z kulminacyjnych punktów czterodniowej konferencji było oficjalne ogłoszenie, złożenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosku o wprowadzenie nowego zawodu – montera stolarki budowlanej. Inicjatorem i pomysłodawcą tych działań była firma FAKRO wraz z partnerami zrzeszonymi w Związku Polskie Okna i Drzwi.

To nasz wspólny sukces na rzecz jakości kształcenia zawodowego. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu 2018 roku pierwsi uczniowie podejmą naukę w zawodzie montera stolarki budowlanej. Jednocześnie producenci stolarki otworowej zrzeszeni w Związku POiD wyrażają gotowość do współpracy przy tworzeniu podstawy programowej oraz praktycznego kształcenia młodzieży – z satysfakcją komentuje Paweł Kołbon, kierownik Działu Szkoleń Produktowych FAKRO.

Wśród poruszonych tematów została omówiona m.in. sylwetka absolwenta zawodowej szkoły budowlanej w obliczu planowanych zmian w podstawie programowej. Kompetencje zawodowe zostały zestawione z aktualnymi potrzebami na rynku pracy w sektorze budowlanym.

Szkolnictwo zawodowe nie mogłoby istnieć bez związku z biznesem, a konkretnie z producentami, usługodawcami z różnych dziedzin budowlanych. FAKRO jest modelowym przykładem współpracy biznesu ze szkołami – dodaje Krzysztof Maliszewski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej oraz prezes Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

Zainteresowanie kształceniem zawodowym wśród młodzieży nieznacznie wzrasta. Jak dostrzegli przedstawiciele środowisk branżowych i edukacji uczestniczący w konferencji to wynik zapotrzebowania na rynku pracy oraz ciągłej pracy nad odczarowaniem stereotypów na temat tzw. zawodówek. Dzisiaj kształcenie dla budownictwa to także potrzeba zmiany myślenia o „budowlańcu”. Współcześnie budowlaniec, czy budowniczy jest przede wszystkim promotorem nowych technologii. Chciałbym żeby się wreszcie skończyło mówienie, że jak się nie będziesz uczyć, to pójdziesz do zawodówki. Z wielką przyjemnością uczestniczymy w prezentowanym przez firmę FAKRO sposobie myślenia nt. form kształcenia zawodowego. Chciałbym aby w każdej polskiej firmie było kształcenie produktowe takie jak w firmie FAKRO – podsumowuje Paweł Babij, prezes Polskiej Izby Przemysłwo-Handlowej Budownictwa.

Ważnym elementem konferencji była prezentacja związanej z FAKRO Fundacji Pomyśl o Przyszłości, poświęcona zagadnieniom związanym z obywatelską edukacją ekonomiczną. Podczas wystąpienia Fundacja podzieliła się swoją obserwacją związaną z zasadnością opracowania programu nauczania z zakresu tzw. wiedzy o społeczeństwie i wspólnocie gospodarczej oraz rozszerzenia istniejących materiałów o kluczowe pojęcia, które dotyczą ważnych, a niestety często niejasnych dla społeczeństwa pojęć, takich jak: kapitał społeczny, efekt skali, koszty korporacyjne, biznes aortowy. Pomysł Fundacji zyskał poparcie i pochlebne opinie środowisk związanych z zawodowym kształceniem dzieci i młodzieży.

Niezwykłym wydarzeniem podczas konferencji było spotkanie z panem Ryszardem Florkiem, prezesem Zarządu FAKRO, który nieustannie zaszczepia w nas wartość propagowania podstawowej wiedzy ekonomicznej wśród Polaków. FAKRO natomiast od wielu lat autentycznie i z wielką pasją wspomaga szkoły zawodowe – skomentowała Renata Wypasek, dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku.

Konferencja została objęta patronatem Minister Edukacji Narodowej.