Udostępnij

Nowe możliwości FAKRO w związku z odmową Komisji Europejskiej zajęcia się sprawą

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że Komisja Europejska nie otworzyła oficjalnego postępowania w sprawie skargi FAKRO na nieuczciwe działania Grupy VELUX. Komisja odmówiła rozpoczęcia postępowania „korzystając z prawa do ustalania priorytetów”. Nasza sprawa, sprawa polskiej gospodarki, okazała się niewystarczająco priorytetowa dla Komisji Europejskiej.

Od początku postępowania doświadczaliśmy nieprzychylnego traktowania ze strony Komisji (w konsekwencji czego w dalszym ciągu przeciwko Komisji toczy się sprawa o niewłaściwe administrowanie przed Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich).

Tym niemniej, samo zakończenie sprawy w oparciu o niewystarczający priorytet jest rozwiązaniem, do którego Komisja ewidentnie dążyła od kilku lat. Oznacza to bowiem niezwykle wygodną dla Komisji ucieczkę od odpowiedzi na zarzuty postawione przez nas w skardze. Swoją decyzją Komisja nie przesądza bowiem czy konkurent nadużywał pozycji dominującej czy też nie, ale stwierdza, że sprawa ta ma zbyt niski priorytet i z tego powodu nie będzie się nią zajmować. W swoim piśmie Komisja stwierdza m.in., że „nie zamierza przeprowadzać szczegółowego postępowania wyjaśniającego w sprawie przedstawionych przez FAKRO zarzutów”. Wynika to z tego, że w jej ocenie „w celu dokonania oceny zarzutów dotyczących praktyki cen drapieżnych, Komisja musiałaby przeprowadzić pełną analizę ekonomiczną (…). Wiązałoby się to z koniecznością zgromadzenia i przeanalizowania obszernego zbioru danych. (…) Proces ten może być szczególnie długotrwały i pracochłonny oraz może wymagać przeznaczenia znacznej ilości zasobów Komisji.

W tym kontekście wyrażamy najwyższe niezadowolenie z pracy Komisji. Z pokorą przyjęlibyśmy każde rozstrzygnięcie merytoryczne, niezależnie od jego treści. Takie rozstrzygnięcie miałoby swoją wartość: pokazywałoby jakie działania są dozwolone na rynku, a czego konkurent nie może robić. Jednakże rozstrzygnięcie polegające na niepodjęciu sprawy z powodu niskiego priorytetu i braku zasobów na pracę nad sprawą jest zupełnie bezwartościowe. Sytuacja, gdy takie rozstrzygnięcie zostaje podjęte po sześciu latach postępowania, bez przebadania stawianych zarzutów, jest absolutnie niedopuszczalna. Oczywiście, już w tej chwili możemy potwierdzić, że pracujemy nad złożeniem skargi na tę decyzję do Sądu Unii Europejskiej. Dodatkowo Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zadeklarował w piśmie do Związku POiD, że jeżeli Komisja nie otworzy postępowania, zajmie się tą sprawą, gdyż teraz po odmowie wszczęcia postępowania przez KE ma takie możliwości. Możliwość zajęcia się tą sprawą mają także urzędy antymonopolowe w innych krajach.

Ubolewamy, że nasz konkurent interpretuje decyzje duńskiej Komisarz do jako dowód niełamania prawa przez niego oraz do prowadzenia fałszywej kampanii wizerunkowej przeciwko FAKRO w Polsce i innych krajach Europy. Ponadto fakt, że duńska Komisarz nie chce wyjaśnienia sprawy i nie podejmuje oficjalnego postępowania wcale nie oznacza faktu, że Velux nie łamie prawa.

W najbliższym czasie przygotujemy dla Państwa przykłady dowodów na stosowanie nieuczciwych praktyk przez naszego konkurenta. Dowody te przedstawiliśmy Komisji Europejskiej. Ta jednak nie wyraziła zainteresowania ich głębszą analizą.

Pobierz historyczny zarys sprawy.

 

Kontakt:

Anna Korczyk
rzecznik prasowy FAKRO
tel. 605 031 207
email: a.korczyk@fakro.pl