Udostępnij

Myśl jak pracodawca – doradcy zawodowi i szkolni w FAKRO

Myśl jak pracodawca – poznaj kompetencje cenione na  rynku pracy" – pod takim tytułem Fundacja Pomyśl o Przyszłości wraz z Sądeckim Urzędem Pracy zorganizowała konferencję, w której uczestniczyli doradcy zawodowi, szkolni oraz przedstawiciele nowosądeckiego oddziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Konferencja odbyła się 8 lutego br. w siedzibie firmy FAKRO w Nowym Sączu.

Podczas spotkania p. Beata Martuś- Kołbon oraz p. Anna Kuźma – przedstawicielki działu zarządzania kadrami w firmie FAKRO – zaprezentowały jakie wymagania kwalifikacyjne
i kompetencyjne są pożądane na współczesnym runku pracy oraz jakie potrzeby w tym zakresie ma firma FAKRO.

Jakub Zapała z Fundacji Pomyśl o Przyszłości, przybliżył uczestnikom konferencji cele oraz inicjatywy Fundacji. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży.

Postawy przedsiębiorcze, czyli m.in. otwartość na nowe wyzwania i wiedzę oraz umiejętność budowania długofalowych relacji, to jedne z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy – komentuje Jakub Zapała, koordynator ds. współpracy i rozwoju Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Podczas konferencji przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy scharakteryzowali także „Barometr zawodów”, czyli badanie trendów na rynku pracy, polegające na sklasyfikowaniu zawodów pod kątem potrzeb na rynku pracy.

Spotkanie w nowosądeckiej siedzibie FAKRO zostało zwieńczone zwiedzaniem zakładu, podczas którego uczestnicy zobaczyli park maszynowy i linie produkcyjne.