Udostępnij

Pracownicy FAKRO dla lokalnej społeczności

Pracownicy FAKRO dla lokalnej społeczności

 

W ten wyjątkowy czas pracownicy FAKRO wykazali się nie tylko zaangażowaniem, ale także inicjatywą w ciekawych akcjach, których celem była pomoc i wsparcie innym. Te działania nie tylko wprowadziły świąteczną atmosferę, ale także obudziły ducha świąt, aby każdy przypomniał sobie, co tak naprawdę w świętach jest ważne.

Na terenie FAKRO zostały zorganizowane dwa Kiermasze Świąteczne. Pierwszy z nich odbył się w Mikołajki, czyli 6 grudnia przy współpracy z Fundacją SiePomaga, w ramach projektu „Łączmy Pokolenia” - inicjatywy, która ma na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z drugim człowiekiem choćby drobnym gestem i zwrócenie uwagi młodego pokolenia na osoby starsze oraz na fakt konieczności wzajemnego poświęcenia sobie czasu i budowania relacji.

Dochód z Kiermaszu w kwocie 2705,68 zł w całości został przeznaczony na leczenie Wiktorii Wróbel z Nowego Sącza. Mała Wiktoria choruje na SMA 0 – najcięższy typ Rdzeniowego Zaniku Mięśni.

Już tydzień później odbył się kolejny Kiermasz, tym razem poprowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” z Nowego Sącza. Do nabycia były ozdoby świąteczne, stroiki, pierniczki, kartki świąteczne i inne ozdoby własnoręcznie przygotowane przez podopiecznych, opiekunów oraz przyjaciół  Stowarzyszenia.  

Zebrano kwotę w wysokości 2160 zł, która w całości została przeznaczona dla podopiecznych Stowarzyszenia.

FAKRO zachęca do pomocy, ale często ta chęć pomagania innym wypływa bezpośrednio od pracowników. W tym roku zaangażowali się w ogólnopolski projekt „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, zachęcając do pomocy w skompletowaniu świątecznej wyprawki dla dziewięćdziesięciu mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Podjęte świąteczne akcje charytatywne pokazały, że pracownicy FAKRO mają otwarte serca, a my jako organizacja wspieramy lokalną społeczność. Wynika to z naszej społecznej odpowiedzialności, która jest wpisana w filozofię GO GREEN – działania dla środowiska i społeczeństwa – komentuje Bożena Damasiewicz, Dyrektor ds. Administracyjno-Organizacyjnych, koordynująca działania CSR’owe w FAKRO.