Udostępnij

FAKRO partnerem krajowego zjazdu Izby Architektów RP

Jednym z ważniejszych czynników sukcesu jest umiejętność budowania relacji z partnerami. FAKRO z wielkim zaangażowaniem wspiera inicjatywy branżowe, dlatego też przedstawiciele firmy uczestniczyli w IV sprawozdawczo – wyborczym zjeździe Izby Architektów RP.

Zjazd rozpoczęto od uroczystego wręczenia Złotych Odznak IARP, które przyznawane są architektom za aktywną działalność na rzecz Izby oraz za kształtowanie opinii o środowisku architektów i wizerunku samorządu zawodowego.

Współpraca z architektami dla firmy FAKRO jest bardzo ważna. Jest dla nas źródłem wiedzy, doświadczenia oraz inspiracji do podejmowania kolejnych wyzwań – komentuje reprezentująca firmę FAKRO, Małgorzata Respekta-Paszkiewicz, starszy specjalista ds. współpracy z architektami.

Jednak najważniejszym punktem zjazdu był wybór nowych władz. Prezesem Izby Architektów RP została Pani Małgorzata Pilinkiewicz, dotychczasowa przewodnicząca Okręgowej Śląskiej Izby Architektów. Wybrano również nowych członków organów IARP.

W imieniu firmy FAKRO składam Pani Prezes oraz wszystkim architektom, wybranym do organów Izby serdecznie gratulacje, życząc wszelkiej pomyślności. Jednocześnie jesteśmy dumni z bycia partnerem Izby Architektów RP – podsumowuje, Małgorzata Respekta-Paszkiewicz.