Udostępnij

FAKRO na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Ryszard Florek, Prezes FAKRO wraz z Pawłem Dziekońskim, Wiceprezesem firmy, wzięli udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Forum, które w tym roku odbyło się 7- 8 września 2021 roku, jest największą platformą spotkań ludzi biznesu, polityków
i samorządowców w Europie Środkowo- Wschodniej. W tym roku odbyło się ono pod hasłem: ,,Europa w poszukiwaniu przywództwa’’.

W blisko 200 wydarzeniach, udział wzięło 4 tys. uczestników. Poruszano kwestie bezpieczeństwa, perspektyw rozwoju gospodarczego oraz współczesnych wyzwań i sposobów przezwyciężania kryzysów. Odbyły się setki dyskusji dotyczących kluczowych tematów dla Polski i świata.

Reprezentanci sądeckiego potentata w produkcji okien dachowych wsparli swoim know-how wydarzenia szczególnie aktualne dla ich modelu biznesowego. Wzięli udział w debatach poświęconych pandemii koronawirusa, kwestiom klimatycznym, obecności polskich marek na globalnym rynku oraz przyszłości eksportu. W panelach dyskusyjnych analizowano wpływ powyższych czynników na łańcuchy dostaw, modele biznesowe i politykę gospodarczą. Międzynarodowy wymiar spotkania zwiększył szansę na efektywną wymianę myśli i poglądów.