Udostępnij

Po raz kolejny FAKRO wspiera kulturę

Firma FAKRO od lat wspiera różnorodne inicjatywy związane z literaturą. Dzięki takiej pomocy powstała między innymi książka Filipa Springera „Miasto Archipelag” opisująca stolice polskich województw sprzed reformy administracyjnej, w której został opisany fenomen sądeckiej przedsiębiorczości. Tym razem FAKRO dorzuciło swoją cegiełkę do powstania audiobooka na podstawie dzieła Witruwiusza „O architekturze ksiąg dziesięć”.

Traktat Marka Witruwiusza Polliona jest do dzisiaj bezcennym źródłem wiedzy o architekturze i sztuce budowlanej starożytnych Greków i Rzymian. Witruwiusz opisuje w nim szczegółowo zarówno greckie porządki klasyczne, jak i ich rzymskie odmiany. Opisy były uzupełnione odpowiednimi ilustracjami - oryginalne rysunki jednak się nie zachowały. Omówione zostały również szeroko zasady stosowane przez Rzymian przy planowaniu miast i wznoszeniu budowli. W okresie nowożytnym wielu sławnych autorów wykonywało ilustracje do tego dzieła, próbując odtworzyć zaginione rysunki.

Idea wydania dzieła w formie audiobooka została zainicjowana przez Izbę Architektów RP. Jest to jeden z przejawów działań na rzecz popularyzacji architektury jako sztuki użytkowej. Swojego głosu
w nagraniu użyczył znany aktor, pan Adam Ferency.

Zaangażowanie w wydanie traktatu jest wyrazem odpowiedzialności FAKRO nie tylko za sztukę, lecz także za wygląd otaczającej przestrzeni. Dzieła takie jak to, czy wspomniana wcześniej książka Filipa Springera, edukują odbiorcę w zakresie dobrych trendów w rozwoju architektury. Dają one czytelnikowi bazę do aranżowania swojego otoczenia w sposób funkcjonalny i estetyczny.