Udostępnij

FAKRO i Politechnika Krakowska - porozumienie o współpracy

Firma FAKRO od początku swojej działalności stawia mocno na rozwój i innowacje. Dlatego też, od wielu lat współpracuje z uczelniami i środowiskiem akademickim. Wieloletnia kooperacja z Politechniką Krakowską została rozszerzona o nowe strategiczne obszary. 7 lipca została podpisana umowa o współpracy przez rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza i Sebastiana Talarczyka, członka zarządu spółki FAKRO do spraw zarządzania i rozwoju produktu. Umowa dotyczy inicjowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych. Otwiera również nowe możliwości zarówno przed studentami jak i doktorantami Politechniki.

Strony porozumienia zobowiązały się do realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, w tym w ramach krajowych i międzynarodowych sieci współpracy, a także testowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Kooperacja obejmie również tworzenie prototypów i instalacji demonstracyjnych.

FAKRO kieruje się wartościami bliskimi naszej misji, a to m.in. odpowiedzialność za rozwój polskiej gospodarki i jej pozycję w międzynarodowej przestrzeni ekonomicznej. Dlatego cieszymy się, że wybrało naszych naukowców i nasze laboratoria jako ekspertów i miejsce wsparcia dla rozwoju swoich innowacyjnych produktów” – komentuje prof. Andrzej Białkiewicz, rektor PK.

„Jesteśmy otwarci na szeroką współpracę badawczą z Politechniką Krakowską, wiążemy duże nadzieje z możliwością korzystania z nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego uczelni oraz eksperckiego wsparcia jej specjalistów, także w formie szkoleń dla naszych pracowników czy doradztwa technologicznego czy informatycznego. Liczymy też na możliwość współuczestniczenia w sieciach międzynarodowej współpracy, w których działa już Politechnika” – mówi Sebastian Talarczyk, członek zarządu FAKRO. Na kooperacji PK i FAKRO skorzystają również studenci i doktoranci PK: – „Mamy dla nich szeroką ofertę - wizyt studyjnych, praktyk zawodowych i staży w naszej firmie, a potem także atrakcyjne oferty pracy dla młodych inżynierów. Są już w naszym zespole absolwenci Politechniki Krakowskiej, jesteśmy bardzo zadowoleni z ich dokonań i kreatywności. Liczymy, że podpisanie umowy pozytywnie wpłynie również na rozwój naszej kadry” - dodaje.

Firma FAKRO powstała w 1991 r. – w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia. Współzałożycielem i prezesem zarządu jest Ryszard Florek – absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (obecnie: Wydział Inżynierii Lądowej).