Program Czyste Powietrze - FAKRO

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to priorytetowy i kompleksowy program rządowy, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki niższym rachunkom za ogrzewanie.

 

Program Czyste Powietrze

Dla kogo?

 1. Podstawowe dofinansowanie:
  1. właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
  2. mający roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł
 2. Podwyższone dofinansowanie:
  1. właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
  2. mający miesięczne łączne zarobki i osób z nim mieszkające i wzajemnie utrzymujące się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
   - 1563,60 zł – jeżeli mieszka z kimś
   ​- 2189,04 zł – jeżeli mieszka sam
  3. dodatkowo, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą - przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Program Czyste Powietrze

Kiedy?

 • Realizacja programu: lata 2018–2029 – wnioski są przyjmowane od 19 września 2018 r.
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
 • Wypłacanie środków do 30.09.2029 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

Program Czyste Powietrze

Formy dofinansowania:

 • Dotacja
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Program Czyste Powietrze

Gdzie?

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), a od 29 lipca 2019 r. wnioski o udział w programie przyjmują również gminy.

 Kontakt w sprawie Programu Czyste Powietrze 


Program Czyste Powietrze

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.


Program Czyste Powietrze

Na co?

 

Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła) oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

​Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.  

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Opcja 2
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła) oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Opcja 3
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

Zmiany w programie

dotacja do 10-15 tys. złotych - dotacja do 10-15 tys. zł dla osób, które wymieniły źródło ciepła

wnioski on-line - możliwość składania wniosków on-line na gov.pl

do 30 dni - krótszy czas oceny wniosków – do 30 dni

do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku - wsparcie dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

integracja z "Mój Prąd" - integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę (jeden wniosek)

oświadczenia - uproszczony wniosek o dotację (oświadczenia)

gminy w programie - zwiększenie roli gmin w programie

bonusy - bonus za niskoemisyjność i odnawialność (pomy ciepła, fotowoltaika)

pożyczki i kredyty - włączenie do programu banków (pożyczki, kredyty)