Usługi serwisowe FAKRO

Zgłoszenie serwisowe

Gdzie znajduje się kod i data produktu?

Tabliczka znamionowa

Więcej informacji na temat umiejscowienia tabliczek na wszystkich produktach znajduje się w sekcji Porady.

A - kod produktu  /  B - data produktu

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej "Ustawą", informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych również przez Partnerów FAKRO Sp. z o.o. (szczegóły na www.fakro.pl) zwane dalej łącznie "Partnerami" a każda z osobna "Partnerem", administratorami będą również te spółki w zakresie zgodnym z Ustawą.
 
  1. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia serwisowego
  2. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
Dane zgłaszającego
kraj - miasto - numer - wewnętrzny
kraj - miasto - numer - wewnętrzny
Adres zamontowania produktu
Informacje

Pliki
dozwolony format pliku JPG, każdy o maksymalnej wielkości 1 MB
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sącz (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz Partnerów FAKRO (szczegóły na www.fakro.pl) w celach marketingowych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sącz (33-300), ul. Węgierska 144 a oraz Partnerów FAKRO (szczegóły na www.fakro.pl) w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia serwisowego zgłaszający ponosi zryczałtowany koszt dojazdu zależny od ilości kilometrów.