Usługi serwisowe FAKRO

Zgłoszenie serwisowe

Gdzie znajduje się kod i data produktu?

Tabliczka znamionowa

Więcej informacji na temat umiejscowienia tabliczek na wszystkich produktach znajduje się w sekcji Porady.

A - kod produktu  /  B - data produktu

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej "Ustawą", informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych również przez Partnerów FAKRO Sp. z o.o. (szczegóły na www.fakro.pl) zwane dalej łącznie "Partnerami" a każda z osobna "Partnerem", administratorami będą również te spółki w zakresie zgodnym z Ustawą.
 
  1. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia serwisowego
  2. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
Dane zgłaszającego
Adres zamontowania produktu
Informacje

Pliki
dozwolony format pliku JPG, każdy o maksymalnej wielkości 1 MB
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sącz (33-300), ul. Węgierska 144 a, oraz Partnerów FAKRO (szczegóły na www.fakro.pl) w celach marketingowych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od FAKRO SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sącz (33-300), ul. Węgierska 144 a oraz Partnerów FAKRO (szczegóły na www.fakro.pl) w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia serwisowego zgłaszający ponosi zryczałtowany koszt dojazdu zależny od ilości kilometrów.