Program Innowacyjna Gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka

 

FAKRO R&D

FAKRO z sukcesem sięga 
po unijne fundusze

Dział Badań i Rozwoju FAKRO wzbogacił się o nowe specjalistyczne urządzenia i narzędzia do projektowania. Stało się to możliwe dzięki unijnym dotacjom przyznanym firmie w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. Przygotowany przez FAKRO projekt (Rozbudowa Działu B+R firmy FAKO, POIG.04.02.00-12-018/09) zakładający wyposażenie działu w nowe urządzenia, programy komputerowe i dodatkowe stanowiska do badań laboratoryjnych, szacuje wartość inwestycji na 1mln 957 tys. zł. Pięćdziesiąt procent poniesionych przez firmę kosztów zrefunduje Unia Europejska.

Ogromnym ułatwieniem w pracach badawczych inżynierów FAKRO są cztery nowe programy komputerowe: Solid Edge, który umożliwia konstruowanie bryłowe i wykonywanie dokumentacji rysunkowej, Teamcenter Expres służący do zarządzania dokumentacją konstrukcyjną, Fluent, ułatwiający szczegółową analizę zagadnień związanych z płynem oraz Moldex 3D wykonujący cyfrową analizę procesu wtrysku tworzyw sztucznych.

Zakupione przez FAKRO oprogramowanie należy do najnowszej generacji informatycznych rozwiązań. Równie nowoczesne są urządzenia, jakie trafiły do Działu Badań i Rozwoju.

- Na gościach odwiedzających naszą firmę szczególne wrażenie robi drukarka 3D umożliwiająca szybkie prototypowanie wyrobu opartego na przyrostowych metodach wykonania modeli – mówi dyrektor działu badań i Rozwoju Henryk Musiał.- Daje ona możliwość nie tylko wczesnej wizualizacji, ale także przygotowania modelu, który szybciej można poddać badaniom rozwojowym, a to oznacza skrócenie czasu dotarcia produktu do klienta. Nasi konstruktorzy korzystają także z nowej maszyny wytrzymałościowej, określającej siłę potrzebną do zniszczenia badanego elementu i znalezienia najsłabszych miejsc detalu – dodaje Henryk Musiał.

Niebawem w Dziale Badań i Rozwoju pojawi się nowe stanowisko laboratoryjne, które posłuży do badania parametrów okien, zgodnie z obowiązującymi unijnymi normami.
Dotacje unijne umożliwiające rozbudowę Działu Badań i Rozwoju to nie jedyny projekt realizowany przez FAKRO. Fundusze z unijnej kasy umożliwiły także opracowanie i wdrożenie do produkcji nowości w ofercie FAKRO: okna balkonowego, okna oddymiającego i kołnierza aluminiowo-tworzywowego. Faza wdrożeniowa polegać będzie na wdrożeniu wyników badań do działalności gospodarczej FAKRO poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji nowych typów okien. Dzięki pracom badawczym firma opracuje nowe produkty, co pozwoli na dokonanie minimum jednego zgłoszenia patentowego. Realizację projektu pod nazwą „Wzrost innowacyjności FAKRO – badania i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań okiennych, POIG 01.04.00-12-008/09-00, POIG 04.01.00-12-08/09-00”szacuje się na sumę 2 mln 311 tys. Czterdzieści procent nakładów inwestycyjnych poniesionych przez FAKRO zrefunduje Unia.

Więcej informacje na temat funduszy europejskich na stronie www.poig.gov.pl, Portalu Funduszy Europejskich, Program Innowacyjna Gospodarka

 

Dział Badań i Rozwoju FAKRO wykorzysta unijne dotacje

Dzięki unijnym dotacjom przyznawanym polskim firmom w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R) FAKRO przeprowadzi prace badawcze nad nowymi, innowacyjnymi produktami oraz zakupi sprzęt niezbędny do ich produkcji. Prace badawcze, którymi zajmą się inżynierowie Działu Badań i Rozwoju sądeckiego przedsiębiorstwa będą dotyczyć opracowania konstrukcji nowego typu świetlika do dachów płaskich. Novum będzie stanowić zastosowanie profili z tworzyw sztucznych PVC modyfikowanych bezołowiowym stabilizatorem, połączonych metodą zgrzewania. Przeszklenie zostanie wykonane z szyby zespolonej, wypełnionej argonem. Zastosowanie w nowym świetliku ramy z tworzywa sztucznego będzie optymalne ze względu na rodzaje pokryć dachowych stosowanych w dachach płaskich i ze względu na trwałość materiału, jaki zostanie zastosowany.

Świetliki nowego typu będą produkowane przez FAKRO w kilku wersjach, w zależności od zastosowanych okuć i napędów. Wartość projektu oszacowano na 2 mln 677 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 1 mln 181 tys. 750 zł.(Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.01.00-12-110/09-00, UDA-POIG.04.01.00-12-110/09-00).

Unijne dotacje pozwolą także na częściowe sfinansowanie opracowania konstrukcji nowego typu energooszczędnego okna dachowego, wyposażonego w automatyczny nawiewnik .Innowacyjne nawiewniki, stanowiące standardowe wyposażenie okien nowego typu, będą gwarantowały utrzymanie komfortowych warunków klimatycznych w pomieszczeniach, przy minimalnych stratach energii. Szacunkowy koszt projektu to 6 mln 087 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2 mln 756 tys. 750 zł.(Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.01.00-12-111/09-00, UDA-POIG.04.01.00-12-111/09-00).

Unijne dotacje do międzynarodowych imprez wystawienniczych

Firma FAKRO każdego roku uczestniczy w kilkunastu imprezach wystawienniczych na całym świecie. Koszt udziału w imprezach międzynarodowych to często setki tysięcy euro. Dzięki uczestnictwu w Branżowym Programie Promocji pt. ”Promocja firmy oraz produktów poprzez udział w międzynarodowych targach budowlanych” w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi prorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 firma FAKRO otrzyma refundację części poniesionych kosztów.

Unijne dotacje do międzynarodowych imprez wystawienniczych