Sylwetki Ambasadorów - FAKRO

Sylwetki Ambasadorów edycji 2017/2018

Sylwetki Ambasadorów edycji 2017/2018

Arleta Bieniek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
arletabieniek96@gmail.com

Sylwetki Ambasadorów edycji 2017/2018

Judyta Homoncik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
judytahomoncik@op.pl

Sylwetki Ambasadorów edycji 2017/2018

Anna Kramarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
anna.kramarczyk27@gmail.com

Sylwetki Ambasadorów edycji 2017/2018

Arkadiusz Kuchnia
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
jakubkuchnia@gmail.com

Sylwetki Ambasadorów edycji 2017/2018

Dawid Opyd
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
dawid.opyd@interia.pl

Sylwetki Ambasadorów edycji 2017/2018

Łukasz Prusak
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
lukaszprusak1@gmail.com

Sylwetki Ambasadorów edycji 2017/2018

Magdalena Wojtas
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
magdalena.maria.wojtas@gmail.com

 

 

Sylwetki Ambasadorów - FAKRO