Sylwetki Ambasadorów - FAKRO

Sylwetki Ambasadorów

Sylwetki Ambasadorów - FAKRO

Edycja 2018/2019

Arleta Bieniek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
arletabieniek96@gmail.com

Edycja 2018/2019

Joanna Chimerek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
asia.chimerek@poczta.fm

Edycja 2018/2019

Arkadiusz Montsko
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
arekmontsko@wp.pl

Edycja 2018/2019

Kamil Oleksy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
oleksykamil95@gmail.com

Edycja 2018/2019

Kamila Prusak
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
kamilaprusak1@gmail.com

Edycja 2018/2019

Karol Sambak
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
karol.sambak@gmail.com

Edycja 2018/2019

Piotr Sułkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
piotr.sulkowsky@gmail.com

 

 


Edycja 2017/2018

Arleta Bieniek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
arletabieniek96@gmail.com

Edycja 2017/2018

Judyta Homoncik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
judytahomoncik@op.pl

Edycja 2017/2018

Anna Kramarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
anna.kramarczyk27@gmail.com

Edycja 2017/2018

Arkadiusz Kuchnia
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
jakubkuchnia@gmail.com

Edycja 2017/2018

Dawid Opyd
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
dawid.opyd@interia.pl

Edycja 2017/2018

Łukasz Prusak
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
lukaszprusak1@gmail.com

Edycja 2017/2018

Magdalena Wojtas
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
magdalena.maria.wojtas@gmail.com