Udostępnij

Ryszard Florek otrzymał Małopolską Nagrodę Specjalną Rynku Pracy 2020

Ryszard Florek, prezes i współwłaściciel firmy FAKRO otrzymał Nagrodę Specjalną przyznaną przez Kapitułę Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2020.

Decyzją Kapituły za całokształt działań na rzecz rynku pracy w sposób szczególny wyróżniono Ryszarda Florka. Nagrody przyznano pracodawcom mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim oraz mającym szczególny wkład w rozwój małopolskiego rynku pracy.

Ponadto przyznano nagrody w dwóch kategoriach: Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników, którą otrzymał Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio oraz Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w której nagrodzono Elektrotermię Sp. z o.o.

Podczas gali wygłoszono następującą laudację o FAKRO: Jest to działająca od 1991 roku sądecka firma, produkująca okna dachowe. W Grupie FAKRO pracuje ponad 4000 pracowników. Pod kierownictwem Ryszarda Florka i dzięki jego wizji firma realizuje działania propracownicze, zarówno dla obecnych pracowników, jak i młodzieży kształcącej się w kierunkach zawodowych związanych z budownictwem. Na uwagę zasługują m.in. działania na rzecz utworzenia nowego kierunku kształcenia oraz powołania nowego zawodu – Monter Stolarki Budowlanej, realizacja projektu Monter Elementów Budowlanych oraz objęcie patronatem klas w szkołach technicznych m.in. w Nowym Sączu, Białymstoku, Elblągu czy Poznaniu. Pan Ryszard Florek jest także założycielem Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Celem Fundacji jest podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju.

Laureaci zostali nagrodzeni podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia organizowanej z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbyła się 24 stycznia br. w Krakowie. Małopolska Nagroda Rynku Pracy została przyznana wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Foto: Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia