Formularz aplikacyjny SPO - FAKRO

Aplikacja spontaniczna

Informacje podstawowe
Umiejętności
Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej "Ustawą", informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych również przez spółki FAKRO PP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a oraz FAKRO GP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a, zwane dalej łącznie „Spółkami współpracującymi” a każda z osobna „Spółką współpracującą", administratorami będą również te spółki w zakresie zgodnym z Ustawą.
 2. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji;
 3. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści formularza dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez FAKRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści formularza dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez FAKRO Sp. z o.o. oraz przez jej Spółki współpracujące, zgodnie z Ustawą.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej "Ustawą", informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FAKRO PP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych również przez spółki FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a oraz FAKRO GP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a, zwane dalej łącznie „Spółkami współpracującymi” a każda z osobna „Spółką współpracującą", administratorami będą również te spółki w zakresie zgodnym z Ustawą.
 2. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji;
 3. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści formularza dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez FAKRO PP Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści formularza dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez FAKRO PP Sp. z o.o. oraz przez jej Spółki współpracujące, zgodnie z Ustawą.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej "Ustawą", informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych również przez spółki FAKRO PP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a oraz FAKRO GP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a, zwane dalej łącznie „Spółkami współpracującymi” a każda z osobna „Spółką współpracującą", administratorami będą również te spółki w zakresie zgodnym z Ustawą.
 2. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji;
 3. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści formularza dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez FAKRO Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści formularza dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez FAKRO Sp. z o.o. oraz przez jej Spółki współpracujące, zgodnie z Ustawą.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej "Ustawą", informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FAKRO GP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych również przez spółki FAKRO PP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a oraz FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 144a, zwane dalej łącznie „Spółkami współpracującymi” a każda z osobna „Spółką współpracującą", administratorami będą również te spółki w zakresie zgodnym z Ustawą.
 2. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji;
 3. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści formularza dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez FAKRO GP Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w treści formularza dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez FAKRO GP Sp. z o.o. oraz przez jej Spółki współpracujące, zgodnie z Ustawą.