Na poddaszu planuję zamontować okna połaciowe z nawiewnikami.
Czy wystarczą one do prawidłowej wentylacji pomieszczeń czy tez tylko umożliwiają nawiew świeżego powietrza a odpływ trzeba będzie zapewnić przez kominy wentylacyjne?

 

Nawiewniki nie zastępują wentylacji. Wentylacja powinna odbywać się poprzez przewody wentylacyjne, a nawiewniki pomagają w odprowadzeniu nadmiaru pary wodnej z pomieszczenia umożliwiając stały dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna, co obniża koszty ogrzewania. Otwory wentylacyjne powinny znajdować się w takich pomieszczeniach jak kuchnia, łazienka czy wc. Drzwi do tych pomieszczeń powinny mieć w dolnej części otwory o łącznej powierzchni 0,022 [m2], a drzwi do pokoi , w których zamontowane są okna szparę o wysokości ok. 1 [cm] na całej swojej szerokości, przez którą mogłaby się odbywać wymiana powietrza.

 

W oknach Fakro zastosowane mogą być 2 rodzaje nawiewników. Całkowicie otwarte nawiewniki umożliwiają dopływ świeżego powietrza ( przy różnicy ciśnień 10 [Pa] ) w ilości odpowiednio:

- V-10 o stałej wydajności 10 [m3/h]

- V-35 o wydajności 21 - 38 [m3/h] zależnie od szerokości okna

Nawiewniki posiadają ręczne sterownie umożliwiające regulację ilości napływającego powietrza.