Instalacja solarna FAKRO

Kolektory słoneczne

Z niewyobrażalnej mocy Słońca człowiek korzysta w niemalże wszystkich procesach życia. Promieniowanie słoneczne to nieograniczone źródło darmowej energii, którą dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych można łatwo przekształcić w ciepło wykorzystywane później na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wspomagania ogrzewania budynku, czy ogrzewania wody w przydomowym basenie.

Instalacja solarna FAKRO

Kolektory słonecznePodczas planowania budowy domu bierzemy pod uwagę nie tylko nakłady jakie poniesiemy na jego wybudowanie, ale również koszty jego późniejszej eksploatacji. Z tego względu, już na etapie projektowania powinniśmy pomyśleć o wykorzystaniu w budynku naturalnych, odnawialnych źródeł energii. Jednym z łatwiejszych i coraz bardziej popularnych sposobów realizacji tego założenia jest  wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż kolektorów słonecznych. System solarny FAKRO to innowacyjne rozwiązanie zespalanych z połacią dachu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów instalacji, stanowiących zintegrowany zestaw do pozyskiwania energii ze słońca.Montaż kolektorów w połaci dachu, a nie jak to się często zdarza nad pokryciem lub obok budynku ma wiele zalet.
 

Takie umieszczenie kolektorów: 

  • zapewnia wykorzystanie niezagospodarowanej powierzchni dachu, 
  • idealnie komponuje się z bryłą budynku, 
  • zwiększa sprawność kolektorów słonecznych. 

Dodatkowo jeżeli projekt uwzględnia montaż okien dachowych FAKRO to dzięki zastosowaniu standardowych kołnierzy do okien FAKRO możliwe jest połączenie ich z kolektorami w idealnie wpasowujące się w konstrukcję dachu zespolenie.
Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości kolektorów firmy FAKRO jest przyznany im europejski certyfikat Solar Keymark. Certyfikat ten potwierdza również zgodność produktu z wymaganiami europejskiej normy EN-12975. Solar Keymark stanowi również podstawowe kryterium uzyskania dofinansowania w większości krajów europejskich.

 

 

 

 

Instalacja solarna FAKRO

 

 

 

 

Certyfikat Solar Keymark przyznany 
kolektorom firmy FAKRO jest gwarantem 
jakości oraz potwierdzeniem spełnienia 
przez produkt norm europejskich. 
Solar Keymark stanowi kryterium uzyskania 
dofinansowania w większości krajów 
europejskich.

Certyfikat Solar Keymark

Troska o środowisko

 

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów lotnych powstających podczas spalania konwencjonalnych surowców energetycznych (tj. drewno, węgiel, oleje opałowe). Każdy z nas może się więc przyczynić do ochrony środowiska naturalnego poprzez zainstalowanie w swoim domu kolektorów słonecznych.

 

 

Planowanie instalacji

Planowanie instalacjiPrzy planowaniu instalacji solarnej bardzo ważny jest prawidłowy dobór ilości kolektorów. Właściwie dobrana powierzchnia kolektorów zapewnia prawidłową, skuteczną i bezawaryjną pracę całej instalacji. Optymalną powierzchnię kolektorów oblicza się przyjmując 1m2 - 1,5m2 powierzchni absorbera na osobę.
Wielkość podgrzewacza do tak obliczonej ilości kolektorów dobieramy mnożąc ilość osób korzystających z wody przez średnie dobowe zużycie wynoszące 50 l/osobę. Otrzymaną wartość dobrze jest zwiększyć o ~50% w celu zabezpieczenia się przed mogącymi wystąpić wahaniami w rozbiorze ciepłej wody.

Ilość osób Planowanie instalacji Planowanie instalacji Planowanie instalacji
Powierzchnia
absorbera
2-3 [m2] 3-4,5 [m2] 4-6 [m2]

Przykład:
Obliczenie wielkości zbiornika dla 4 osobowej rodziny:
4 osoby * 50 l/osobę * 1,5 = 300 l.
Dla rodziny 4 osobowej optymalny będzie zbiornik 300 l.

Charakterystyka kolektorów słonecznych - FAKRO

 

Miejsce montażu kolektorów

Kolektory słoneczne powinny być usytuowane na południowej połaci dachu. W praktyce nie zawsze jest to możliwe Dopuszcza się odchylenia o 45° w kierunkach wschodnim i zachodnim, co jednocześnie nieznacznie obniża wydajność - o około 10%.

 

Kąt nachylenia baterii kolektorów

Duży wpływ w odbiorze promieniowania słonecznego odgrywa kąt nachylenia kolektora względem płaszczyzny poziomej. Najkorzystniejsze warunki odbioru energii słonecznej występują gdy promienie słoneczne padają prostopadle na szybę kolektora. Ze względu na zmiany kąta padania promieni słonecznych w zależności od pory dnia i roku zaleca się aby kolektory słoneczne były zamontowane w połaci dachu o kącie nachylenia 30°-60°.