Kolektory SKC

Kolektory SKC

Kolektory SKCKolektory słoneczne SKC dzięki zastosowaniu specjalnych kołnierzy do integracji z połacią dachu mogą być montowane w zespoleniach, w których odległość pomiędzy panelami solarnymi wynosi tylko 3 mm. Uzyskana w ten sposób jednolita powierzchnia doskonale komponuje się z zastosowanym pokryciem dachowym. Kolektory słoneczne SKC mogą być montowane wyłącznie w zespoleniach poziomych: kolektor – kolektor. Łatwy i szybki montaż kolektorów w konstrukcji dachu zapewniają specjalne kołnierze do integracji z połacią dachu.

Zakres montażu kolektorów SKC: 30° – 90°.
Zalecany zakres montażu: 30° – 60°.

SYMBOL
ROZMIARU
ROZMIAR 
KOLEKTORÓW [cm]
ROZMIAR 
RZECZYWISTY 
KOLEKTORA [mm]
POWIERZCHNIA 
BRUTTO [m2]
POWIERZCHNIA 
ABSORBERA [m2]
OBJĘTOŚĆ 
CIECZOWA 
ABSORBERA [l]
44 114 x 206 1137 x 2220 2,54 2,07 1,2

 

Kołnierze do kolektorów SKC

moduł podstawowy CZV-A moduł dodatkowy MZV-A.
- moduł podstawowy CZV-A - moduł dodatkowy MZV-A

Moduł CZV-A jest modułem otwierającym i zamykającym każde zespolenie kolektorów SKC. Moduł MZV-A z kolei pozwala rozbudowywać zespolenie o kolejne kolektory. Przykładowo, zespolenie składające się z 2 kolektorów SKC wymagało będzie zastosowania jednego modułu CZV-A oraz  jednego MZV-A. Rozbudowa zespolenia o dodatkowy kolektor wiązać się będzie z dodaniem kolejnego modułu MZV-A. Dzięki tym dwu modułom możliwe jest tworzenie zespoleń poziomych ograniczonych jedynie ilością dostępnego miejsca 
na dachu.

Kołnierze do kolektorów SKC Kołnierze do kolektorów SKC

 

  Skompletuj swój własny zestaw solarny dostosowany do Twoich potrzeb. Skorzystaj z naszego kalkulatora doboru elementów instalacji solarnej.

Cennik z rozmiarami

Cennik z rozmiaramiCennik dostępny w wersji elektronicznej PDF           

 

Instrukcje

Galeria